maandag 22 december 2008

De Peet schittert in de Hel

Gisteren was het voor vele modderduivels opnieuw D-day. Na de vele regen van afgelopen dagen en weken beloofde de befaamde Hel van Kasterlee dit jaar weer een zware beproeving te worden.
2 van mijn atleten stonden aan de start: Mieke Dupont wou de Belgische titel mee naar huis nemen. 2 maanden geleden voelde ze zich nog heel slecht en begonnen we heel rustig op te bouwen. Het ging goed, zo goed dat ze een doel voor ogen wou stellen en de Hel leek haar perfect. De ideale manier om de motivatie op te vijzelen dus. Het lopen vorderde goed, heel goed zelfs, dus begonnen we er meer en meer in te geloven.
Wat echter onderschat werd, was dat ze heel wat kracht verloren had. Kracht die ze nodig had bij stoempen in de Hel. Nu, daar zijn we gisteren dus achter gekomen. Een vaststelling waar ze zelf heel goed mee kon leven en waar we uit besluiten dan we verder moeten doen en vooral blij moeten zijn met het feit dat we al veel verder staan dan we 2maanden geleden gedacht hadden. Al ver, maar dus nog niet ver genoeg om de Hel te winnen. Geen nood, ze komt wel terug!!

2e atleet, was de Peet, ofte Peter Vermeulen. Na een goede zomer, met hele goede training, mooie vooruitgang, maar jammer genoeg geen kers op de taart (onderkoeling in Ironman Zürich) kwam hij hier zijn kers zoeken.
Al enkele jaren een vaste klant in Kasterlee, was hij vorig jaar al heel mooi opgeschoven naar een 12e plaats.
Velen rekenden hem dit jaar bij de 'outsiders' en zelf de kranten zochten hem afgelopen week op.
Doel was en bleef top-10 en het uitgangspunt was 'ons eigen ding doen'.

Eénmaal vertrokken, liep hij dan ook zijn eigen ritme en liep (met een goed gevoel en de perfecte hartslag) een super eerste lopen. Een nieuwe PR op die eerste run, met als gevolg een comfortabele uitgangspositie voor het fietsen.
Door zijn perfecte parcourskennis, kon hij zelf even naar de 2e plaats fietsen, maar kwam dan in een mooi groepje met oa Peter Bracke, Nick Baelus, William Busch en Patrick Verdonck. In de laatste fietsronde bleef hij op eigen tempo rijden en kwam zo mooi als 5e de wissel binnen.
Ook in het lopen bleef hij mooi in zijn ritme. Enkel een ontketende Mark Byloos (indrukwekkend!!) passeerde hem, zodat hij schitterend 6e werd!!
Als klap op de vuurpijl mocht hij ook nog eens op het BK-podium, gezien degene voor hem geen licentie had.

Met andere woorden: een schitterende beloning voor een schitterende gast die heel veel voor zijn sport doet en over heeft.
Als dat geen kers op de taart is!!!

En nu wordt het even afbouwen en vele zorgen dragen voor vrouw en zoon (op komst).

Geniet ervan!!

Aan iedereen prettige feestdagen en vele goede voornemens

ciao
t

maandag 15 december 2008

Figuren Modelleren van trainingGezien in de vorige blog de figuren niet konden weergegeven worden, zie je ze hier.

Modelleren van training
Foto van deze week is eentje van vorig jaar: zondag is het immers weer zover: de Hel van Kasterlee. Peter gaat er op zoek naar een mooie prestatie en Mieke gaat er op zoek naar een driekleurige trui. Al zullen er nog zijn!!

####

Eén van de blogs die ik regelmatig volg, is deze. Zeker de laatste weken werd mijn interesse gewekt, gezien hij het Modelleren van training-concept toepast. Enkele jaren terug handelde mijn thesis hierover en nog steeds probeer ik deze wetenschappelijke invalshoek te volgen.
Het gevolg was dan ook dat we afgelopen week heel wat mailden om wat theoretische en praktische zaken uit te wisselen. Leuk dat dit in zo’n open sfeer kan!

Deze wiskundige benadering van training is zeker niet simpel (na maanden studie over training zelf, volgden nog enkele maanden om de wiskundige aspecten door te hebben!), maar kan wel zinvol zijn in het opmaken van jaarplanning, periodisering naar piekwedstrijden en dergelijke. Lees zeker Alan zijn blog eens, als je hierin geïnteresseerd bent, maar voor een basisuitleg, kan je hieronder verder lezen.

Het concept

Het wiskundig benaderen van training is een relatief nieuw concept binnen de trainingsleer.
Dit concept baseert zich op het 2-factorenmodel. Training wordt hier beschouwd als de input die twee fysiologische antwoorden veroorzaakt: een toename in fysieke fitheid en een toename in vermoeidheid. De som van deze twee antwoorden geeft de output, het actuele prestatievermogen.

Wiskundige modellen zouden de mogelijkheid bieden om de effecten van training op de prestaties te beschrijven en te voorspellen. Bestaande modellen suggereren dat een trainingssessie een verhoging van fitheid en vermoeidheid induceert.
Wetenschappers gebruikten modellen tot nu toe om de acute reactie op training te beschrijven, maar relatief weinigen werkten het verband tussen chronische training en de gevolgen op de prestaties verder uit.
Verschillende elementen hebben hun invloed op de training (= de input). Zowel fysiologische componenten (type training, dieet,…) als psychologische elementen spelen een rol. Ook andere factoren (zoals het weer, de ondergrond,…) zijn belangrijk. Niet alle elementen zijn meetbaar en controleerbaar door de onderzoeker. Het dosis - respons modelleren kan dan ook alleen gedaan worden voor de fysieke trainingsinput die kan gemeten worden. Hierbij worden fitheid, vermoeidheid en prestaties gemeten (= de output). Daarnaast is het mogelijk de psychologische impact van de training te meten aan de hand van de Borgschaal.

Bij training worden wiskundige modellen aangehaald om vermoeidheid- en fitheidprofielen ten gevolge van trainingsstress op te stellen en zo de fluctuaties van prestaties binnen de verschillende trainingsperiodes beter te begrijpen. Het prestatieniveau wordt bepaald door het verschil tussen negatieve trainingsinvloed (vermoeidheid) en positieve invloed (fitheid) (fig. 1).

Fig. 1: Het basisidee van het modelleren van training (Morton, 1997) voor deze figuur, zie volgende blog.

Deze fitheid en vermoeidheid zijn een gevolg van trainingsstimuli en de accumulatie ervan. De trainingsstimulus wordt bepaald door het volume, de intensiteit en de frequentie van de training.
De basis van het modelleren is de kwantiteit van de trainingsinput. Hiervoor moet de specifieke trainingseenheid omgezet worden in een getal. Voor dit kwantificeren van de training zijn verschillende mogelijkheden. De dosis van de trainingssessie geeft een stijgen van twee fysiologische antwoorden, namelijk een verhoogde fitheid en een verhoogde vermoeidheid.

De vermoeidheid (fatigue), gemeten in arbitraire eenheden, is onmiddellijk merkbaar na het afwerken van de training in de vorm van een gevoel van moeheid. Fitheid (fitness), ook uitgedrukt in arbitraire eenheden, daarentegen is niet direct voelbaar voor de atleet. Wanneer geen verdere trainingen afgewerkt worden, zullen beide antwoorden verdwijnen (principe van detraining), maar dit gebeurt aan verschillende snelheden (aan de hand van parameters, specifiek voor het individu). Het verlies van fitheid kan tegengegaan worden door verschillende opeenvolgende trainingen. Voor eenzelfde trainingsimpuls zal de verhoging in fitheid progressief afnemen. Zo bereikt de fitheid een plateau wanneer geen hogere impuls gegeven wordt (principe van de verminderde meeropbrengst). Aan de andere kant zal ook de vermoeidheid stijgen richting een plateau, zeker bij opeenvolging van zware training, zonder voldoende herstel (overreaching).

Ondanks het feit dat het modelleren van training zijn basis vindt bij het 2-factorenmodel, kan ook het supercompensatiemodel (1-factormodel) verklaard worden. Het initiële dalen van de prestatie net na een training wordt verklaard door de vermoeidheid. Daarna vindt echter een stijging plaats tot boven het basisniveau, te wijten aan de fitheid. Hieruit kan men afleiden dat de vermoeidheid sneller daalt dan de fitheid.
Ook wanneer men op langere termijn de verhouding tussen fitheid en vermoeidheid bekijkt, merkt men dat de vermoeidheid sneller daalt dan de fitheid. Op figuur 2 wordt de verhouding tussen fitheid en vermoeidheid gezien bij een dagelijks gelijke dosis training (input). Initieel ligt het vermoeidheidsniveau hoger dan het fitheidniveau. Dit impliceert dat de prestatiecapaciteit daalt. Na een bepaalde tijd echter neemt de vermoeidheid af en wordt het fitheidniveau hoger. De vermoeidheid neemt dus sneller af dan de fitheid. Vanaf dit moment is er een verbetering van de prestatiecapaciteit merkbaar.

Fig.2: Verhouding op lange termijn tussen fitheid en vermoeidheid (Morton, 1997)voor deze figuur, zie volgende blog

Een prestatie op een bepaald moment wordt voorspeld aan de hand van het verschil tussen fitheid (positief voor de prestatie) en vermoeidheid (negatief voor de prestatie), waarbij een factor gebruikt wordt om beide arbitraire eenheden te kunnen vergelijken.
Op basis van wiskundige modellen waarbij fitheid en vermoeidheid worden berekend, worden voorspellingen gemaakt van de prestaties. Na vergelijking met de effectieve prestaties, worden de parameters aangepast.
Er zijn twee mogelijkheden. Een eerste is om in de toekomst verder prestaties te voorspellen op basis van trainingen die zullen uitgevoerd worden. Daarnaast kan men ook nagaan welke trainingen nodig zouden zijn om een bepaalde prestatie op een bepaald moment na te streven.

Vertalen we dit naar de praktijk dan:

- is het belangrijk te beseffen dat zowel fitheid als vermoeidheid een rol spelen bij training en zeker bij het neerzetten van prestaties (de rol van vermoeidheid wordt dikwijls vergeten)
- kunnen we een aantal zaken halen uit dergelijke wiskundige modellen. Een aantal zijn te lezen op deze blog, een aantal probeer ik in de toekomst aan te vullen

####

Gelukkig werd er niet alleen gerekend dit weekend, er werd ook nog wat getraind. Op vrijdag een frisse fietstraining (gelukkig was ik niet alleen) en op zondag een goede test. Terwijl Michael in Breskens alleen liep, had ik wat meer volk rond mij in Brussel. Net als enkele clubgenoten wou ik opnieuw lopen in het Park van Laken. Dat de loopconditie nog niet op punt staat, had ik wel verwacht. Het steeds wisselende ritme deed aan de ene kant deugd, maar aan de andere kant besef ik opnieuw dat er nog werk aan de winkel is, maar goed, we zijn op goede weg.
Een andere vaststelling is ook dat ik nu veel meer train als een triatleet, terwijl dit enkele jaren geleden nog was als een atleet (loper) die triatlon doet. Klein verschil op papier, maar een groot in de praktijk. Vergelijken met vroeger kan en mag dus niet. En vanaf nu kijken we alleen nog vooruit!

In het verre Honolulu liepen Frank en Nathalie trouwens de marathon. Enkele weken na zijn Ironman stond hij nu zijn vrouwtje bij en samen liepen ze over de finish. Super!!

maandag 1 december 2008

Ironman Florida: poëtisch bekeken

Enkele weken terug bracht ik ode aan de Ironmanagers die in Florida een topprestatie leverden. Vrijdagavond op het clubfeest deden we dat nog eens over. Iedereen kreeg een mooie trofee.
Daarna zetten de leden mij en de andere bestuursleden ook in de bloemetjes. Heel plezant! Naast een professionele video die we draaiden tijdens ons verblijf (thanx Jim) maakten de leden ook een leuk gedicht (met video) voor mij. Het bevat wel wat 'inside jokes' en heel wat dichterlijke vrijheid, maar kon het toch niet laten dit even te posten. Merci Geert, Michael en alle anderen!!

Ironman Florida, anders bekeken


Wat bezielt toch onze coach
Voorwaar, wellicht een pientere approach
Zo goedgemutst deze morgen
Met niet minder dan éénendertig zorgen

Zijn tred verraadt zijn gedachten:
‘Zijn mijn managers wel bij machte
Mijn inspanningen van alle dagen
Te doen slagen zonder zagen?’

Want nu reeds drie jaar zijn verstreken
Liggen ze nog in bed; is dit wel een goed teken?
Ik weet het nu wel zeker: dit team is goed voorbereid
Ja, zelfs dag en nacht met hart en ziel begeleid

Vandaag één november bij dageraad
Staan zij eindelijk klaar voor een grootse daad
Eerst het volkslied, alle Amerikanen handen fier op de borst
Wij Belgen, onzen ‘drapeau’ voor vaderland en vorst

Dan weerklinkt het startschot: ga, mijn onderdanen
Stel me niet teleur, eet snel nog enkele bananen
Bruno panikeert want hij kan zijn hartslag niet meten
Ik spring in de bres en moet snel nog met Laurence daten

Ondertussen dringen ze met honderden in ’t water
Ze lijken wel dronken maar vermijden toch die kater
Forse torso’s beuken in een zee bijna zo glad als waterpas
Gaëtan als eerste van de klas is overduidelijk in zijn sas

Eenmaal de wetsuit afgestroopt
Staat je fiets klaar, althans dat had je toch gehoopt
Spaar je krachten, ga niet roekeloos te keer
Blijf steeds een heer in het verkeer

Want kilometers wieltjeszuigen
Doet de scheidsrechters niet buigen
Ze lappen je zonder verpinken vier minuten aan je laars
Profiteer ervan en ontspan gedwee je aars

Hou ook steeds de juiste cadans
En zie bij tijd en stond eens om naar al de fans
Vergeet ook niet elk halfuurtje je rantsoen
Zodat je verder kan tot laat in de achternoen

Want tweeënveertigduizend en hondervijfennegentig meter
Klinkt in het decimale stelsel zoveel impressionanter
Als begot zesentwintig mijl,
Voor zoiets banaals gaat geen belg toch voor de bijl

De ene doseert en zweert bij een tempo lsd
Een andere vergeet immodium en kampt met diarree
Teer je op melk zonder chinese melamine
Of prefereer je een boost met red bull cafeïne

Sommigen opteren voor een rendez-vous in foto-finish
Anderen relativeren met een baxter en eindigen nogal klinisch
Ook muitende kuiten krijgen een verkwikkende massage
Zo kunnen ze weer ‘go-fit’ naar een volgende passage

In ieder geval, alle cartouches zijn verschoten
Ik hoop oprecht dat toeschouwers genoten
De voltallige delegatie van het ironmanagerslegioen
Waant zich, althans voor minstens één dag, triatlonkampioen

Een fel begeerd duo-ticket Hawaii is gecontesteerd
Iets mindere goden, het ironman-logo getatoeëerd
Gejuich en handgeklap voor onze clydesdaele
Doch ‘no public nudity’ voor deze allround chippendaele

Nog even meegeven als leuke fait divers
Bij zijn thuiskomst lacht dé winnaar niet groen maar wel ‘vert’
Sensueel schuinmarcheren is niet zo van de poes
Ocharme, after parties vieren in een overwinningsroes

En om af te sluiten graag nog een staande ovatie
Wie was er weer gebaat bij een vroegtijdige ovulatie?
Triatleten houden niet van miereneuken
Profetische woorden van een coach zonder deuken


Geert

####

Het werd trouwens een super feest, dat er nog veel dergelijke mogen volgen!

Als afsluiter: gelukkig werd er ook nog wat getraind deze week :)