maandag 22 december 2008

De Peet schittert in de Hel

Gisteren was het voor vele modderduivels opnieuw D-day. Na de vele regen van afgelopen dagen en weken beloofde de befaamde Hel van Kasterlee dit jaar weer een zware beproeving te worden.
2 van mijn atleten stonden aan de start: Mieke Dupont wou de Belgische titel mee naar huis nemen. 2 maanden geleden voelde ze zich nog heel slecht en begonnen we heel rustig op te bouwen. Het ging goed, zo goed dat ze een doel voor ogen wou stellen en de Hel leek haar perfect. De ideale manier om de motivatie op te vijzelen dus. Het lopen vorderde goed, heel goed zelfs, dus begonnen we er meer en meer in te geloven.
Wat echter onderschat werd, was dat ze heel wat kracht verloren had. Kracht die ze nodig had bij stoempen in de Hel. Nu, daar zijn we gisteren dus achter gekomen. Een vaststelling waar ze zelf heel goed mee kon leven en waar we uit besluiten dan we verder moeten doen en vooral blij moeten zijn met het feit dat we al veel verder staan dan we 2maanden geleden gedacht hadden. Al ver, maar dus nog niet ver genoeg om de Hel te winnen. Geen nood, ze komt wel terug!!

2e atleet, was de Peet, ofte Peter Vermeulen. Na een goede zomer, met hele goede training, mooie vooruitgang, maar jammer genoeg geen kers op de taart (onderkoeling in Ironman Zürich) kwam hij hier zijn kers zoeken.
Al enkele jaren een vaste klant in Kasterlee, was hij vorig jaar al heel mooi opgeschoven naar een 12e plaats.
Velen rekenden hem dit jaar bij de 'outsiders' en zelf de kranten zochten hem afgelopen week op.
Doel was en bleef top-10 en het uitgangspunt was 'ons eigen ding doen'.

Eénmaal vertrokken, liep hij dan ook zijn eigen ritme en liep (met een goed gevoel en de perfecte hartslag) een super eerste lopen. Een nieuwe PR op die eerste run, met als gevolg een comfortabele uitgangspositie voor het fietsen.
Door zijn perfecte parcourskennis, kon hij zelf even naar de 2e plaats fietsen, maar kwam dan in een mooi groepje met oa Peter Bracke, Nick Baelus, William Busch en Patrick Verdonck. In de laatste fietsronde bleef hij op eigen tempo rijden en kwam zo mooi als 5e de wissel binnen.
Ook in het lopen bleef hij mooi in zijn ritme. Enkel een ontketende Mark Byloos (indrukwekkend!!) passeerde hem, zodat hij schitterend 6e werd!!
Als klap op de vuurpijl mocht hij ook nog eens op het BK-podium, gezien degene voor hem geen licentie had.

Met andere woorden: een schitterende beloning voor een schitterende gast die heel veel voor zijn sport doet en over heeft.
Als dat geen kers op de taart is!!!

En nu wordt het even afbouwen en vele zorgen dragen voor vrouw en zoon (op komst).

Geniet ervan!!

Aan iedereen prettige feestdagen en vele goede voornemens

ciao
t

maandag 15 december 2008

Figuren Modelleren van trainingGezien in de vorige blog de figuren niet konden weergegeven worden, zie je ze hier.

Modelleren van training
Foto van deze week is eentje van vorig jaar: zondag is het immers weer zover: de Hel van Kasterlee. Peter gaat er op zoek naar een mooie prestatie en Mieke gaat er op zoek naar een driekleurige trui. Al zullen er nog zijn!!

####

Eén van de blogs die ik regelmatig volg, is deze. Zeker de laatste weken werd mijn interesse gewekt, gezien hij het Modelleren van training-concept toepast. Enkele jaren terug handelde mijn thesis hierover en nog steeds probeer ik deze wetenschappelijke invalshoek te volgen.
Het gevolg was dan ook dat we afgelopen week heel wat mailden om wat theoretische en praktische zaken uit te wisselen. Leuk dat dit in zo’n open sfeer kan!

Deze wiskundige benadering van training is zeker niet simpel (na maanden studie over training zelf, volgden nog enkele maanden om de wiskundige aspecten door te hebben!), maar kan wel zinvol zijn in het opmaken van jaarplanning, periodisering naar piekwedstrijden en dergelijke. Lees zeker Alan zijn blog eens, als je hierin geïnteresseerd bent, maar voor een basisuitleg, kan je hieronder verder lezen.

Het concept

Het wiskundig benaderen van training is een relatief nieuw concept binnen de trainingsleer.
Dit concept baseert zich op het 2-factorenmodel. Training wordt hier beschouwd als de input die twee fysiologische antwoorden veroorzaakt: een toename in fysieke fitheid en een toename in vermoeidheid. De som van deze twee antwoorden geeft de output, het actuele prestatievermogen.

Wiskundige modellen zouden de mogelijkheid bieden om de effecten van training op de prestaties te beschrijven en te voorspellen. Bestaande modellen suggereren dat een trainingssessie een verhoging van fitheid en vermoeidheid induceert.
Wetenschappers gebruikten modellen tot nu toe om de acute reactie op training te beschrijven, maar relatief weinigen werkten het verband tussen chronische training en de gevolgen op de prestaties verder uit.
Verschillende elementen hebben hun invloed op de training (= de input). Zowel fysiologische componenten (type training, dieet,…) als psychologische elementen spelen een rol. Ook andere factoren (zoals het weer, de ondergrond,…) zijn belangrijk. Niet alle elementen zijn meetbaar en controleerbaar door de onderzoeker. Het dosis - respons modelleren kan dan ook alleen gedaan worden voor de fysieke trainingsinput die kan gemeten worden. Hierbij worden fitheid, vermoeidheid en prestaties gemeten (= de output). Daarnaast is het mogelijk de psychologische impact van de training te meten aan de hand van de Borgschaal.

Bij training worden wiskundige modellen aangehaald om vermoeidheid- en fitheidprofielen ten gevolge van trainingsstress op te stellen en zo de fluctuaties van prestaties binnen de verschillende trainingsperiodes beter te begrijpen. Het prestatieniveau wordt bepaald door het verschil tussen negatieve trainingsinvloed (vermoeidheid) en positieve invloed (fitheid) (fig. 1).

Fig. 1: Het basisidee van het modelleren van training (Morton, 1997) voor deze figuur, zie volgende blog.

Deze fitheid en vermoeidheid zijn een gevolg van trainingsstimuli en de accumulatie ervan. De trainingsstimulus wordt bepaald door het volume, de intensiteit en de frequentie van de training.
De basis van het modelleren is de kwantiteit van de trainingsinput. Hiervoor moet de specifieke trainingseenheid omgezet worden in een getal. Voor dit kwantificeren van de training zijn verschillende mogelijkheden. De dosis van de trainingssessie geeft een stijgen van twee fysiologische antwoorden, namelijk een verhoogde fitheid en een verhoogde vermoeidheid.

De vermoeidheid (fatigue), gemeten in arbitraire eenheden, is onmiddellijk merkbaar na het afwerken van de training in de vorm van een gevoel van moeheid. Fitheid (fitness), ook uitgedrukt in arbitraire eenheden, daarentegen is niet direct voelbaar voor de atleet. Wanneer geen verdere trainingen afgewerkt worden, zullen beide antwoorden verdwijnen (principe van detraining), maar dit gebeurt aan verschillende snelheden (aan de hand van parameters, specifiek voor het individu). Het verlies van fitheid kan tegengegaan worden door verschillende opeenvolgende trainingen. Voor eenzelfde trainingsimpuls zal de verhoging in fitheid progressief afnemen. Zo bereikt de fitheid een plateau wanneer geen hogere impuls gegeven wordt (principe van de verminderde meeropbrengst). Aan de andere kant zal ook de vermoeidheid stijgen richting een plateau, zeker bij opeenvolging van zware training, zonder voldoende herstel (overreaching).

Ondanks het feit dat het modelleren van training zijn basis vindt bij het 2-factorenmodel, kan ook het supercompensatiemodel (1-factormodel) verklaard worden. Het initiële dalen van de prestatie net na een training wordt verklaard door de vermoeidheid. Daarna vindt echter een stijging plaats tot boven het basisniveau, te wijten aan de fitheid. Hieruit kan men afleiden dat de vermoeidheid sneller daalt dan de fitheid.
Ook wanneer men op langere termijn de verhouding tussen fitheid en vermoeidheid bekijkt, merkt men dat de vermoeidheid sneller daalt dan de fitheid. Op figuur 2 wordt de verhouding tussen fitheid en vermoeidheid gezien bij een dagelijks gelijke dosis training (input). Initieel ligt het vermoeidheidsniveau hoger dan het fitheidniveau. Dit impliceert dat de prestatiecapaciteit daalt. Na een bepaalde tijd echter neemt de vermoeidheid af en wordt het fitheidniveau hoger. De vermoeidheid neemt dus sneller af dan de fitheid. Vanaf dit moment is er een verbetering van de prestatiecapaciteit merkbaar.

Fig.2: Verhouding op lange termijn tussen fitheid en vermoeidheid (Morton, 1997)voor deze figuur, zie volgende blog

Een prestatie op een bepaald moment wordt voorspeld aan de hand van het verschil tussen fitheid (positief voor de prestatie) en vermoeidheid (negatief voor de prestatie), waarbij een factor gebruikt wordt om beide arbitraire eenheden te kunnen vergelijken.
Op basis van wiskundige modellen waarbij fitheid en vermoeidheid worden berekend, worden voorspellingen gemaakt van de prestaties. Na vergelijking met de effectieve prestaties, worden de parameters aangepast.
Er zijn twee mogelijkheden. Een eerste is om in de toekomst verder prestaties te voorspellen op basis van trainingen die zullen uitgevoerd worden. Daarnaast kan men ook nagaan welke trainingen nodig zouden zijn om een bepaalde prestatie op een bepaald moment na te streven.

Vertalen we dit naar de praktijk dan:

- is het belangrijk te beseffen dat zowel fitheid als vermoeidheid een rol spelen bij training en zeker bij het neerzetten van prestaties (de rol van vermoeidheid wordt dikwijls vergeten)
- kunnen we een aantal zaken halen uit dergelijke wiskundige modellen. Een aantal zijn te lezen op deze blog, een aantal probeer ik in de toekomst aan te vullen

####

Gelukkig werd er niet alleen gerekend dit weekend, er werd ook nog wat getraind. Op vrijdag een frisse fietstraining (gelukkig was ik niet alleen) en op zondag een goede test. Terwijl Michael in Breskens alleen liep, had ik wat meer volk rond mij in Brussel. Net als enkele clubgenoten wou ik opnieuw lopen in het Park van Laken. Dat de loopconditie nog niet op punt staat, had ik wel verwacht. Het steeds wisselende ritme deed aan de ene kant deugd, maar aan de andere kant besef ik opnieuw dat er nog werk aan de winkel is, maar goed, we zijn op goede weg.
Een andere vaststelling is ook dat ik nu veel meer train als een triatleet, terwijl dit enkele jaren geleden nog was als een atleet (loper) die triatlon doet. Klein verschil op papier, maar een groot in de praktijk. Vergelijken met vroeger kan en mag dus niet. En vanaf nu kijken we alleen nog vooruit!

In het verre Honolulu liepen Frank en Nathalie trouwens de marathon. Enkele weken na zijn Ironman stond hij nu zijn vrouwtje bij en samen liepen ze over de finish. Super!!

maandag 1 december 2008

Ironman Florida: poëtisch bekeken

Enkele weken terug bracht ik ode aan de Ironmanagers die in Florida een topprestatie leverden. Vrijdagavond op het clubfeest deden we dat nog eens over. Iedereen kreeg een mooie trofee.
Daarna zetten de leden mij en de andere bestuursleden ook in de bloemetjes. Heel plezant! Naast een professionele video die we draaiden tijdens ons verblijf (thanx Jim) maakten de leden ook een leuk gedicht (met video) voor mij. Het bevat wel wat 'inside jokes' en heel wat dichterlijke vrijheid, maar kon het toch niet laten dit even te posten. Merci Geert, Michael en alle anderen!!

Ironman Florida, anders bekeken


Wat bezielt toch onze coach
Voorwaar, wellicht een pientere approach
Zo goedgemutst deze morgen
Met niet minder dan éénendertig zorgen

Zijn tred verraadt zijn gedachten:
‘Zijn mijn managers wel bij machte
Mijn inspanningen van alle dagen
Te doen slagen zonder zagen?’

Want nu reeds drie jaar zijn verstreken
Liggen ze nog in bed; is dit wel een goed teken?
Ik weet het nu wel zeker: dit team is goed voorbereid
Ja, zelfs dag en nacht met hart en ziel begeleid

Vandaag één november bij dageraad
Staan zij eindelijk klaar voor een grootse daad
Eerst het volkslied, alle Amerikanen handen fier op de borst
Wij Belgen, onzen ‘drapeau’ voor vaderland en vorst

Dan weerklinkt het startschot: ga, mijn onderdanen
Stel me niet teleur, eet snel nog enkele bananen
Bruno panikeert want hij kan zijn hartslag niet meten
Ik spring in de bres en moet snel nog met Laurence daten

Ondertussen dringen ze met honderden in ’t water
Ze lijken wel dronken maar vermijden toch die kater
Forse torso’s beuken in een zee bijna zo glad als waterpas
Gaëtan als eerste van de klas is overduidelijk in zijn sas

Eenmaal de wetsuit afgestroopt
Staat je fiets klaar, althans dat had je toch gehoopt
Spaar je krachten, ga niet roekeloos te keer
Blijf steeds een heer in het verkeer

Want kilometers wieltjeszuigen
Doet de scheidsrechters niet buigen
Ze lappen je zonder verpinken vier minuten aan je laars
Profiteer ervan en ontspan gedwee je aars

Hou ook steeds de juiste cadans
En zie bij tijd en stond eens om naar al de fans
Vergeet ook niet elk halfuurtje je rantsoen
Zodat je verder kan tot laat in de achternoen

Want tweeënveertigduizend en hondervijfennegentig meter
Klinkt in het decimale stelsel zoveel impressionanter
Als begot zesentwintig mijl,
Voor zoiets banaals gaat geen belg toch voor de bijl

De ene doseert en zweert bij een tempo lsd
Een andere vergeet immodium en kampt met diarree
Teer je op melk zonder chinese melamine
Of prefereer je een boost met red bull cafeïne

Sommigen opteren voor een rendez-vous in foto-finish
Anderen relativeren met een baxter en eindigen nogal klinisch
Ook muitende kuiten krijgen een verkwikkende massage
Zo kunnen ze weer ‘go-fit’ naar een volgende passage

In ieder geval, alle cartouches zijn verschoten
Ik hoop oprecht dat toeschouwers genoten
De voltallige delegatie van het ironmanagerslegioen
Waant zich, althans voor minstens één dag, triatlonkampioen

Een fel begeerd duo-ticket Hawaii is gecontesteerd
Iets mindere goden, het ironman-logo getatoeëerd
Gejuich en handgeklap voor onze clydesdaele
Doch ‘no public nudity’ voor deze allround chippendaele

Nog even meegeven als leuke fait divers
Bij zijn thuiskomst lacht dé winnaar niet groen maar wel ‘vert’
Sensueel schuinmarcheren is niet zo van de poes
Ocharme, after parties vieren in een overwinningsroes

En om af te sluiten graag nog een staande ovatie
Wie was er weer gebaat bij een vroegtijdige ovulatie?
Triatleten houden niet van miereneuken
Profetische woorden van een coach zonder deuken


Geert

####

Het werd trouwens een super feest, dat er nog veel dergelijke mogen volgen!

Als afsluiter: gelukkig werd er ook nog wat getraind deze week :)

dinsdag 25 november 2008

SMO


Het valt al op deze site te lezen: ik begeleid sinds enkele weken een aantal atleten van het SMO-triathon team uit Eeklo!

Naast mijn bezigheden als coach van Ironmanagers (dit blijft!!) en van een aantal individuele atleten, bereid ik nu dus een aantal atleten uit het SMO-top team voor op het nieuwe seizoen. Het zijn stuk voor stuk ambitieuze atleten, die elk hun eigen weg gaan, maar die toch telkens zorgen voor een mooie team prestatie.
1 mei staat alvast in de agenda's genoteerd!
Over het verder programma van de atleten hebben we het later nog, maar zondag deden we alvast en leuke training in de Blaarmeersen. Wat techniek, coördinatie en kracht stonden op het menu, en de beentjes zijn de dagen erna wel wat stijf!!

Ik kijk er alvast naar uit om verder samen te werken met deze groep. Het belangrijkste voor mij blijft (net als bij Ironmanagers) dat het om een groep plezante mensen gaat, die met veel plezier een doel vooropstelt en er dan ook 100% voor gaat. Wordt dus vervolgd...

maandag 24 november 2008

Wintertraining?

Lekker weertje dit weekend. Wie er met de mountainbike op uit trok, heeft het geweten. Zondag voormiddag was het gelukkig heel wat beter, met een leuke training als gevolg. 's Avonds was het door de sneeuw terug baggeren.

Focussen op zwemmen en lopen en specifiek op de rollen trainen, is dan ook een verstandige keuze. Tenzij je vrij vroeg moet pieken naar een Ironman, dan moeten er ook wat kilometer gemaald worden natuurlijk.

Dankzij de Vlaamse Zwemweek was het afgelopen week ook wat zoeken naar zwemruimte. Soms raar dat ze vooral degenen die nog niet zwemmen willen motiveren. In die ene week moeten alle anderen dan maar dwars baantjes zwemmen. 't Is natuurlijk beter dan niets, maar goed.

Vanaf deze week kunnen we weer verder opbouwen aan het zwemmen. Een klein testje leerde me dat het kortere werk met de zwemclub wel deugd doet, maar dat de langere trainingen er niet mogen onder lijden!

In het lopen werken we verder op ritme en dat zullen we zondag nog eens testen.

Voor de rest een gewone week, al worden er blijkbaar ook heel wat feestjes gegeven in deze periode!! Afgelopen vrijdag Tom en Michael, vrijdag clubfeest en allicht volgen er nog wel enkele!

Allez, we zullen nog wat trainen!

ciao
t

maandag 17 november 2008

Overgang

Terwijl sommigen nog hun laatste wedstrijden van het seizoen afwerken, zijn anderen al opnieuw begonnen.
De marathon van Kasterlee is traditioneel een natuurloop, waar het weer natuurlijk een belangrijk aandeel heeft. Cristoph en Henk startten er en verbeterden beiden hun PR. Cristoph op hetzelfde parcours met 25 minuten en Henk vergeleek met de snelle Maasmarathon en was 4 minuten sneller!! Proficiat, ook zij mogen nu even rusten.

De veldrijders zijn natuurlijk volop in hun seizoen. Zo zagen we gisteren Sven Nijs naar de overwinning rijden in Gavere, bij afwezigheid van Niels Albert. Bij de D-renners train ik nu al eventjes Sam. Hij begon de crossen rustig (en vanop de achterste rij wegens nog geen punten). we bouwen rustig op en zaterdag kon hij al mee spurten voor de overwinning! Een mooie 2e plaats, die na een 5e, 4e en enkele 3e plaatsen komt. In januari staat het BK alvast met rode stip aangeduid!!

Ikzelf testte de conditie ook even in Cadzand. Bij een strand- en duinenloop (mag je vrij letterlijk nemen) liep ik vlot op de harde paadjes, maar vond moeilijk mijn ritme in het mulle zand. Mijn dichtste belagers liepen (zag ik gelukkig in de voorlaatste ronde) zo'n 50m meer naar links op het harde zand. Ik kon mij dus herpakken en in de laatste ronde ook daar lopen en een tweede plaats veilig stellen. Goede prikkel en eens leuk om de trainingen zo te onderbreken.

tot volgende week!
tim

woensdag 12 november 2008

Ode aan de Florida-gangers


Het is normaal niet mijn gewoonte om na een team-prestatie alle individuen apart te bespreken in een verslag, maar gezien het belang van Ironman Florida (de meesten trainden 3 jaar met deze ene dag in het hoofd) en de enorme boost die het gegeven heeft, dan toch een uitzondering!

Here we go:

Kurt Neyrynck: 12u49’14
Na de stage in Vittel had ik het al in de mot: dit komt goed! Alles aan eigen tempo afwerken, het kopke er bij houden en focussen op eten en drinken,.. dat was de opdracht.
Normaal is de deal dat na elke ronde een korte blik in de ogen van vrouwlief het sein is voor de volgende ronde, maar in Florida was er maar 1 fietsronde en 2 looprondes!! Geen nood, Kurt hield zich aan de afspraken. Hij zwom een knaltijd, en doseerde daarna het fietsen perfect, om op de marathon zijn ritme aan te houden. Met een finish onder de 13u maakte hij zijn droom waar!!
Perfecte dosering, perfecte timing: hij zal hier nog prijzen mee winnen 

Dick Vandevyvere: 12u31’22
Ondanks een voorbereiding die niet perfect verlopen was, hield Dick hier een heel goed gevoel aan over. Doseren van in het begin. Eens uit het water, was hij blij dat hij op de fiets kon springen. Onderweg telkens teken doend dat alles onder controle was, liep hij aan een constant tempo zijn marathon. Op het einde wel wat verval, maar daar was rekening mee gehouden. Voor 12u31 hadden we alvast getekend!

Filippini Jean-Pierre: 11u56’16
Ondanks wat stress de dag voor de wedstrijd, werd ook Jean Pierre een Ironman. Voor de wedstrijd van Stein (nochtans een thuiswedstrijd) voelde hij zich nog niet klaar, maar toen de Ironman voor de deur stond, was hij er! Mooie zwemtijd, goed gefietst en dan afzien in de marathon. Het deed pijn, maar met trots over de meet, en dat is wat telt!

Steven Somers : 11u53’50
Steven had een goede zwembeurt en sprong daarna gezwind op de fiets. Jammer genoeg voor hem was dit een fietsparcours voor krachtpatsers en Steven is nu eenmaal meer berggeit dan stoemper. Maar daarna kwam natuurlijk de marathon en kon hij de lijken beginnen oprapen! Mooie prestatie!

Patrick Hermans : 11u41’06
Na een jaar waarin Patrick ongelooflijk verbeterde, lag de lat natuurlijk hoog. Hij zwom en fietste uitstekend, maar had tijdens het lopen last van de knie. In het begin wat ontgoocheld, maar inmiddels al beseffend welke prestatie hij neerzette. Dat belooft voor de toekomst (eens die kniepijn voorgoed wegblijft!)

Jean Deloddere : 11u29’54
Jean – de bieste – vond zijn favoriete fietsparcours: gas geven! Iedere keer er een referee langs kwam om stayeren te controleren, demarreerde Jean in zijn gekende stijl. Een knappe fietstijd was het gevolg. Dat het lopen zwaar ging worden, wisten we van vooraf, maar aankomen deed Jean met de glimlach!!!

Stevie Van de Velde : 11u29’34
Stevie pakte deze wedstrijd heel slim aan: doseren was de boodschap. Met de glimlach op de fiets! Ik passeerde hem met de auto en hij was nog super relax (zodanig relax dat hij bijna een collega omver reed om een klapke te komen doen). Hij bleef de ganse wedstrijd op zijn goede ritme en finishte zo mooi onder de 11u30

Jo Simoens : 11u25’38
Ook Jo had nog wat overschot. Terwijl ik over rond reed met mijn fiets om zoveel mogelijk atleten te zien, kon Jo mij nog aanmoedigen (Komaan Coach, trappen!) Dan weet je dat het goed komt. Mooi gedaan!!

Steven Vanbergen : 11u23’50
Met een mooie schare supporters bleef ook Steven zijn ritme trouw: eigen ritme!! Hij genoot ervan en zijn supporters des te meer. Lena trok de foto’s en Ben – met de Ironman-pet - en Shanti waren super trots op hun papa!!

Frank Janssens : 11u21’03
Frank had zeker niet de beste voorbereiding. Na een switch van krachtsporter tot duursporter was Frank er volledig klaar voor, tot hij bij het beach volleyballen door de knie ging. Even paniek, maar we leken op goede weg, tot hij zijn voet omsloeg. Ook een stijve nek 2 dagen voor de wedstrijd konden hem niet van zijn doel afbrengen. Hij ging ervoor en now.. He’s an Ironman!!

Frank Vanleenhove : 11u13’40
Deze surfboy ontwikkelde zich heel mooi de laatste jaren. Vroeger was lopen niet zijn dada, vorig jaar liep hij zijn eerste marathon. In Florida zwom hij beresterk, fietste heel mooi en liep op de marathon zijn eigen ritme. Recht naar een mooie tijd, en nog een podiumplaats ook. Hij was namelijk ook ingeschreven als Clydesdale (zwaargewichten). De fotoshoot op het podium samen met John nam heel wat tijd in beslag 

Jeroen Van Cauwelaert : 11u04’07
Deze man woont in Dallas, dus voor donderdag hadden we elkaar enkel gemaild. Hij werd vrij snel in de groep geïntegreerd en voelde zich duidelijk goed. Met een knappe zwembeurt en een goed ingedeelde koers, deed hij bijna 2uur sneller dan in Nice vorig jaar (op een zwaarder parcours welteverstaan). Knap gedaan man!!

John Geernaert : 10u59’29
Met een ultieme sprint bleef John onder de 11u en mocht zo ook op podium van de Clydesdales. Maar wat voorafging: ontspannen begonnen in jaar 1, in jaar 2 de marathon van New York gelopen, en in jaar 3 gefocust op zijn eerste en laatste Ironman. Nog wat kniepijn in de laatste maanden, maar bewezen dat hij een uitmuntend sportman is. Knap gedaan man!

Tom Ottevaere : 10u49’46
Toeval of niet, deze zomer reden John en Tom ettelijke kilometers naast elkaar, en nu eindigen ze op 10 minuten van elkaar. Tom maakte de laatste jaren een knappe progressie door en is uitgegroeid tot een complete atleet. Ook zijn timing is nu heel wat beter. De EHBO was nu pas nodig 1m NA de finish! Maar 4 baxters later, was hij weer volledig de oude. Ik denk dat hij hier veel uit geleerd heeft en nu ook beseft hoe belangrijk sport in zijn leven is! Mooi mooi

Kristof La Heyne : 10u47’57
Op vrijdag avond ging ik nog eens langs alle kamers (uitgezonderd daar waar het licht al uit was  ). Ik zei tegen Kristof: niet wakker liggen van tijden, het wordt 10u47’ (hij tekende onmiddellijk). Eens in de wedstrijd zwom hij goed en fietste hij uitstekend. Een betwistbare rode kaart kostte hem veel mentale energie. Energie die hij later nodig had in de marathon. Afgezien daarvan deed hij een schitterende wedstrijd. Resultaat: 10u47’  In het begin wat ontgoocheld, maar hij beseft zeker dat hij nu een Ironman is!!! En dat voor een voetballer 

Bart Verbraeken : 10u45’28
Bart bleef rustig bij zijn eerste Ironman. Hij genoot vooral van de ervaring en legde een heel constant parcours af. En finishen met de zoon: schitterend! Jim deed ondertussen voortreffelijk werk met het filmen. Dit zal zowel voor Bart als voor de anderen een mooie herinnering worden!

Bruno Demuynck : 10u36’14
Bruno deed het perfect. Relax blijven tijdens het zwemmen (ook toen hij halverwege het zwemmen rustig kwam vragen of ik zijn hartslagmeter even van zak kon veranderen, terwijl Laurence minder relax was op dat moment). Bruno zwom rustig verder, zag mijn duim bij de wisselzone en startte het fietsen. Ook daar bleef hij relax, om te eindigen met een mooie marathon, een stuk onder de 4u. Heel mooi!!

Alex Dedeckel : 10u35’50
Alex legde evenzeer een mooi parcours af. Goed gezwommen en mooi gefietst. Om in zijn favoriete onderdeel, het lopen, nog fel op te rukken had hij allicht wat teveel energie verloren in het fietsen (een iets glooiender parcours lijkt me meer op zijn lijf geschreven), maar toch een schitterende prestatie!

Jef Rymen : 10u28’25
Jef toonde dat zijn basis breed genoeg was. Enkele maanden voordien nog wat afgeremd door beginnend hielspoor, sloot hij deze Ironman af met een marathon in 3u47. Heel mooie prestatie voor deze sympathieke man, die evenzeer een complete atleet is

Geert Buyle en Raf Wouters: 10u17’04
Hand in hand over de finish: wie had dat gedacht! Raf heeft blijkbaar een voorkeur om met iemand over de finish te lopen (zie Stein, samen met Bert Wauters).

Geert zwom een mooie zwemproef, terwijl Raf toonde dat hij heel sterk zwemt!
Daarna zette Geert een dijk van een fietstijd neer. Raf doseerde meer, al was hij wel supersonisch met zijn Zipp-wielen. Eens de marathon begon hielden ze elkaar in het vizier.
Alleszins een schitterend beeld om die gasten samen over de finish te zien lopen!! Way to go guys!

De twee heren hadden allicht ook beiden oog voor het vrouwelijk schoon, want ook in deze discipline zijn ze elkaar waard 

Jan De Maesschalck: 10u09’56
Dat hij al wat ervaring had (vorig jaar Powerman Zofingen!!), sprak natuurlijk in zijn voordeel. Als mindere zwemmer, mocht hij de ganse dag achtervolgen, maar dat geeft hem ook een kick. Hij hield gelukkig nog wat over voor de marathon. Zo kon hij nog een aantal mannen remonteren. De laatste 10km was zwaar, maar een mooie prestatie voor deze all-rounder!!

Serge Cleerbout: 10u09’06
Dat Serge een diesel is, wisten we al langer, maar dat hij velen zou verbazen, daar was ik ook van overtuigd geraakt. Goede zwemstijl, souplesse tijdens het fietsen en een ideale marathon pas, zorgen voor een ideale economie om heel lang hetzelfde tempo aan te houden.
Serge deed het met de glimlach en verbaasde vooral zichzelf met een hele mooie marathon chrono!!

Gaetan De Smet: 10u03’55
Deze waterpolo-speler toonde eventjes dat hij kon zwemmen: na 55’ uit het water, samen met heel wat toppers. Die mannen fietsen natuurlijk snel, maar hij liet zich niet van de wijs brengen. Een strafstop en een lekke band konden hem niet deren, hij bleef in zijn ritme. Daarna begon de marathon en… de pijn bleef weg. Hier zonder zijn traditionele marathonvlaggetje, maar met de glimlach, liep hij richting finish. Omdat hij dan toch boven die 10u zat, liet hij de chrono nog even verder tikken, en deed nog enkele pompoefeningen voor de finish. Die Amerikanen gingen natuurlijk volledig door het lint. Super!!

Stijn De Ranter en Michael Geeraert: 9u55’35
Nog een dubbele finish!!
Maar wel een apart verhaal.
Stijn zwom een super tijd, haalde daar voordeel uit in het fietsen, bleef mooi zijn ritme rijden (met schitterende wielen overigens) en behield heel mooi zijn tempo in het lopen. Zijn voorbereiding werd gekenmerkt door sterk fietsen vanaf jaar 1, zwemmen geduldig opbouwen en rekening houden met af en toe een ambetante schouder en het lopen die jaar na jaar verbeterde. Het resultaat was een fantastische duik onder de 10u!!!

Michael deelde zijn race anders in. Doserend zwemmen, handjes uitreiken tijdens de wissel. Ondanks enorm sterke fietsbenen het fietsen heel rustig aangepakt en dan in de marathon het kot open zetten. Met zijn zelfverklaarde shuffle pas vloog hij heel wat atleten voorbij. In de laatste rechte lijn zette hij een onwaarschijnlijke spurt in tot bij Stijn, alwaar ze overeenkwamen om samen over de finish te gaan. Dat ze allebei onder de 10u zouden gaan, hadden ze allicht zelf nooit gedroomd.
Michael had vooraf nog even getwijfeld of hij genoeg had kunnen lopen (na een pijnlijke enkelverzwikking), maar blijkbaar was zijn basis breed genoeg: 3u17’ op de marathon zegt genoeg!!!

Philippe Heynderickx: 9u55’08
Knappe prestatie die hem bijna tot in Hawaii bracht!!
Heel sterk gezwommen en dan zijn energie heel goed verdeeld over de dag. Heel sterk getraind de afgelopen jaren, wat stress de laatste maanden, maar toch een goed evenwicht gevonden met dan een ultieme rustweek, zorgden ervoor dat Philippe messcherp en gefocust aan de start stond.
Met een heel knap fietsnummer rukte hij naar voren op, om dan af te sluiten met een hele mooie marathon!! Ook onder die 10u en een droom wordt waarheid.

Bart De Temmerman: 9u30’19
Als je voor een tijd gaat van 9u30 en je zit er pal op, dan ken je je eigen lichaam goed!
Bart wist heel goed waar het opletten geblazen was en waar hij kon doorduwen. Hij hield zich perfect aan het vooraf besproken plan.
Met een mooi zwemnummer en een snelle wissel, zat hij onmiddellijk in de wedstrijd. In het fietsen had hij power te over, maar wist dit goed te kanaliseren en nog veel energie over te houden voor het lopen. Hij bleef mooi in zijn ritme, liet zich niet opjagen door anderen, zag af de laatste 10km, maar liep recht naar zijn gedroomde tijd!! Knap knap van deze beer.

Olivier Cornelis: 9u24’43
Schitterende beloning voor jaren inzet en focus. De droom ligt nog iets verder en komt altijd maar dichterbij!!
2005: Olli doet ik de UK zijn eerste Ironman mee en doet er 11u50 over
1 jan 2006: Olli wordt lid van de Ironmanagers en wil in juni IM Nice meedoen. Op dat moment nog ietsje te zwaar, maar wel heel gemotiveerd.
Juni 2006: IM Nice 10u57’, mooie progressie. Zijn lopen is goed, maar hij mist power en komt niet fris genoeg van de fiets om nog een mooie stap voowaarts te zetten. Er wordt in onderling overleg beslist om een jaar te focussen op het fietsen.
Maart 2008: IM Nieuw Zeeland: 9u55 de fietsprogressie is er en het lopen is ook veel vebeterd. Het zwemmen kan nog beter
November 2008: IM Florida: 9u24 opnieuw een mooie progressie. Het zwemmen kan nog bijgeschaafd worden, maar daarvoor heeft hij nog tijd!! Knap gedaan man

Stefaan Veldeman 9u05’33
Stijn Veldeman 9u01’27
The twins!! Where is your brother?
Ze kregen aandacht in Amerika, niet te geloven. De supporters hadden dit nog niet veel gezien. 2 blonde mannen die iedereen zo voorbij lopen, en elkaar zelf insmeren tijdens het lopen 
Ze kwamen (met de ervaring van Zürich in hun achterzak) voor een Hawaii-ticket en haalden dit stevig binnen.
Met een solide zwemnummer (Stefaan met een goed gevoel en Stijn met een iets minder) en dan de wissel waarbij Stefaan (toevallig?) wat tijd verloor, kwamen ze elkaar tegen op de fiets. Zoals op training: 10m tussen en de trein was vertrokken. Om de 10’ over pakken en elkaar moed inpraten en vooral intomen. Eens op het loopparcours vonden ze onmiddellijk hun goede loopritme. Ondanks enkele pitstops bleven ze lang samen, tot Stijn voelde dat hij een pistop minder nodig had en iets betere benen had. Met tijden net boven en net onder de 3u lopen ze heel wat atleten voorbij!
Super prestatie en een super reclame voor de ‘group from Belgium’


Aan alle atleten: een super dikke proficiat. Jullie hebben er 3 jaar voor gewerkt: nu is het tijd om te genieten!!

Ciao
tim

zondag 2 november 2008

Ironman Florida: wedstrijdverslag

De wedstrijd zit erop!! En hoe!
Een collectieve topprestatie waar we alleen maar van konden dromen. Met 31 aankomers op 31 man kunnen we uiteraard alleen maar spreken van een onverhoopt succes. Nu, ik had hier natuurlijk wel op gehoopt, maar je houdt altijd rekening met hier en daar een mindere dag.
Dit is dus een beloning voor 3 jaar hard trainen, veel opofferingen, en veel zoeken naar het juiste evenwicht!! Ik ben superblij voor allemaal. En de emoties aan de finish logen er ook niet om.

Het zwemmen verliep voor iedereen vrij vlot. Ik stond halverwege (bij begin van hun 2e ronde) en kon bijna iedereen zien.
Het is toch wel veel spannender om langs de kant te staan en zorgen te hebben voor 31man, maar ook constant een bevrijding als je ziet dat ze goed bezig zijn.

Eens het zwemmen gepasseerd was (tussen 55' en 1u30 voor de groep) met de auto het parcours afgereden. Met een chauffeur en 2 fotografen naast me, kon ik mij volledig toeleggen op mijn coach-taak. We konden iedereen vrij goed zien. Ze zagen er allemaal relax uit, wat niet van alle deelnemers kon gezegd worden. Het parcours is vlak met enkele rolling hills - secties, maar is wel gemaakt om heel snel te rijden. Stayer-groepjes konden niet vermeden worden, en ik vond dat er weinig Race Officials waren!!

Eens het lopen begonnen was, kon ik op mijn mega beach bike ook iedereen wat volgen. Het was vrij warm, maar iedereen werd nog eens extra gewezen op zout - en drankinname.

En dan het moment: De Finish! 31 man werden Ironman (al waren er al een paar die dit eerder mochten horen). Ik ga hier nu niet ingaan op alle individuele prestaties, want iedereen heeft het super gedaan. een lijst met de uitslagen kan je ook vinden op www.ironmanagers2008.be

De snelste tijd was 9u01 en de 'traagste' was 12u49. Mooie collectieve prestatie dus.

De groep hangt trouwens ook goed aan elkaar, wat na zo'n prestatie natuurlijk alleen maar versterkt wordt!

tot de volgende!!

ciao
t

vrijdag 31 oktober 2008

Ook schilders nemen deel aan Ironman
Sinds vandaag komen er ook wat persberichtjes binnen. Best wel grappig om alle verhalen te horen. De journalisten maken er altijd hun eigen verhaal van. Zo neemt Stijn zaterdag deel aan de 'Ironmanager': een triatlon voor managers :)
De beste was wel die van de Veldies (die een schilderbedrijf leiden): 'Schilders nemen deel aan Ironman' we lagen dus gewoon plat toen we dit hoorden.

Gisteren was een dag die in functie stond van rusten, carbo loaden, registratie en de Expo. 's Avonds was er dan de Pasta Party die op zijn Amerikaans ging, maar wel nog leuk was.

De nervositeit neemt ondertussen toe. Vandaag nog een kleine fotoshoot en dan de fietsen binnen brengen. In de namiddag dan rusten, eten, rusten, drinken en rusten!!

Morgen is het dan zover: de droom waar ze 3 jaar voor trainen. Het wordt een emotionele dag, allez dat hopen we toch!

dinsdag 28 oktober 2008

Update Florida

De blog van vandaag is een post vanop de club website

Beste thuisblijvers,

We zijn hier terug voor een nieuwe update. Een dagje zonder internet zorgde voor wat minder nieuws. Vele gsm's werken ook niet, dus contact met het thuisfront verloopt soms wat stroef.

Maar we geraken hier al goed gesetteld.

Na een eerste, vrij wilde, kennismaking met de wind en golven van de Golf van Mexico stond vandaag een 2e zwemverkenning op het programma. De meeste atleten hadden al een veel beter gevoel en geraakten vlotter in het ritme. We probeerden ook wat in groep te zwemmen en waren zo toch weer 40' in het water. Waar het lekker warm was, want eens uit de zee was het een spurtje naar binnen. Koud en veel wind!! Heel even wisten we niet dat we in Florida waren.

Voor zaterdag belooft het wel iets warmer en iets minder winderig te worden.

In de namiddag deden we dan een fietstochtje waarbij het materiaal en de benen nog eens getest werden. Heel even werd iets vlotter gereden, maar de rest werd vlot losgereden. De groep bleef mooi samen. En hoewel Hannes een Grand Prix voor de Bergprijs had aangekondigd demarreerde niemand op de bewuste brug. Iedereen zit al met zaterdag in het hoofd. De boodschap is aangekomen: energies sparen voor zaterdag!!

Rusten wordt hier ook veel gedaan. De afgewerkte trainingen, de vlucht, het uurverschil, maar ook het 'stilvallen' na een drukke werkperiode zorgen voor wat vermoeidheid, die nu volledig uit het lijf moeten om zaterdag super fris te zijn. Relaxen dus.

Dit alles wordt afgewisseld met een laatste individueel gesprek met ondergetekende. Zo overlopen we nog eens alle details om zaterdag op alles tot in de puntjes voorbereid te zijn.

Voila, ik trek nu even naar onze mannen die op het loopparcours gelogeerd zijn. Ook zij krijgen hun laatste tips.

Tip 1 van de dag: Zorg voor iets van drank in de wisselzone. Zout water zorgt niet echt voor een aangename smaak in de mond.

Tip 2 van de dag: oude schoenen of pantoffels voor de start. Het zand is heel koud!!! Gelukkig is de Wal Mart 24/24u open.

Zo, tot een volgenda

Ciao

Tim

maandag 27 oktober 2008

Ironman Florida: day 1Hier het eerste verslagje vanuit Florida.

De foto is vanuit onze verblijfplaats, waar we een schitterend zicht hebben op de zee en het strand.

De lange reis naar hier verliep vrij goed. Het kleine vliegtuigje naar Panama City kon uiteraard niet alle fietsen mee krijgen, maar intussen zijn de meeste wel al goed aangekomen.
Een kort losloopje na de vlucht en een stevige maaltijd later, was iedereen moe en trok naar de ruime en mooie appartementen. Van buiten nogal betonnen blokken, maar binnenin wel perfect!

Deze morgen was ik vroeg wakker en besloot maar wat los te lopen. Veel wind was een simpele vaststelling.

Dat bleek ook bij onze eerste zwemtraining. In een ruige zee konden we wat wennen aan de golven, het zoute water en een leuk zonnetje.

Vandaag staat vooral rusten op het programma.
Daarnaast ga ik met alle atleten een individueel gesprek voeren, dit betreffende parcours, dosering, voeding, drank en laatste voorbereidingen. Hoe beter voorbereid, hoe minder stress!
Maar uiteraard zal er wel wat gezonde stress aan te pas komen.

Zo, hopelijk tot een snelle volgende update!!

cia
t

vrijdag 24 oktober 2008

50Morgen is het zover, dan wordt mijn vader 50.
De meesten die mij kennen, zullen wel weten dat ik een goede band heb met mijn vader. In mijn jonge jaren was hij uiteraard meer de vaderfiguur, die mij overal (op verschillende crossen of op een WK berglopen) begeleidde, maar de laatste jaren is hij meer vriend geworden.
Ondertussen ben ik nu een beetje zijn begeleider, al geldt dit enkel voor het sportieve (hij heeft nog altijd iets meer levenservaring :) )

Na een lange carrière als volleyballer, begon hij te lopen en liep enkele mooie marathons met een mooie PR van 3u07. De jaren daarna bleef hij lopen, maar staken blessures af en toe wat stokken in de wielen. Enkel lopen is natuurlijk vrij eenzijdig, en het was pas 2 jaar terug dat hij ook de triatlon microbe te pakken kreeg.
Hij leerde van 0 zwemmen en volbracht ondertussen 5 triatlons. Het belangrijkste is dat hij zich hierin goed amuseert, een nieuw doel heeft en veel minder gekwetst is. Een voorbeeld voor velen zou ik zeggen.

Het leuke is ook, dat we ondertussen samenwerken. Als acupuncturist runt hij samen met Sara een praktijk. Dus ook hier het evenwicht tussen werk en sport.

Morgen dus 50. Vandaar een kleine ode aan hem!! Ik heb enorm veel respect voor hem, en hoop echt dat ik op die leeftijd nog altijd veel kan en mag sporten!

Morgen dus een klein (rustig) feestje en dan zondag de vlieger op richting Panama City Beach. De troepen zijn er klaar voor!!

maandag 20 oktober 2008

AftellenHet aftellen kan stilletjes aan begonnen.
De Ironmanagers hebben hun laatste zware trainingsweek achter de rug. Gezien velen nog een drukke professionele week voor de boeg hebben alvorens zondag te vertrekken, bouw ik deze week de trainingen al wat af. Kwestie van niet volledig kapot te vertrekken.

Op de foto zie je de Knokse lichting getrokken bij Surfers Paradise. 4 van de 6 (Frank, Jean, Bart en Jan) zullen binnen 2 weken aan de start staan, 2 anderen hebben nog een jaartje training voor de boeg.

Zaterdag werd er goed getraind (lange fietstraining) waarbij de eerste zenuwachtigheid toch kon gevoeld worden. Logisch en gezond! Morgen nog een goede zwemtraining en ze zijn er klaar voor. Ze hebben er hard voor getraind en veel voor gelaten, dus kijk ik er net als hen hard naar uit!!

Wie trouwens ook op de inschrijflijsten staat, is Bert Jammaer! Benieuwd of hij ook definitief start. Cijferman nummer 1 Olli wist onmiddellijk dit nieuws mee te delen, waarvoor dank!!

####

Op persoonlijk gebied was vorige week een rustige week. Een verkoudheid en een stomme teenkneuzing zorgden voor wat minder training, maar wat meer administratieve voorbereiding op het volgende seizoen.
Zo ga ik volgend jaar ook op zoek naar persoonlijke sponsoring. Die kan ik zowel als coach als atleet uitdragen. Mocht je dus iemand weten, mag je deze persoon altijd door sturen :) !

woensdag 15 oktober 2008

Over rusten en rusten

Ik heb gisteren een rustdagje genomen. Een verkoudheid zorgde ervoor dat ik niet naar Wachtebeke trok voor de zwemtraining. Ten eerste moet je het niet zoeken, ten tweede is het niet de moment om de atleten te besmetten en daarnaast moet ik het goede voorbeeld geven: 't was een dag om te rusten!!

Ik was ook bezig met de laatste praktische info op te stellen voor Florida en ik besloot hier even dieper in te gaan op rusten.
In het verleden had ik het al even over het belang van een rustperiode na een seizoen, nu wil ik het even hebben over het rusten voorafgaande aan de piekwedstrijd (dus tijdens de taper fase).
Uiteraard is er de zin: Rust is de beste training. Kan allemaal wel zijn natuurlijk, maar misschien toch wel een extra woordje uitleg.

Waarom rusten?

Er zijn verschillende redenen waarom rusten in deze week van ongelooflijk groot belang is.
Hoe meer energie je kan sparen voor D-day, hoe beter!

- Jetlag. De reis is sowieso vermoeiend. Extra rust na de reis is dus van enorm belang, of het nu gaat om een autoreis of een lange vlucht.
Betreft het een vlucht zijn, dan zijn er ook een aantal zaken van belang, om achteraf spierstijfheid en vermoeidheid te vermijden.

Zorg dat je voldoende drinkt (water, geen alcohol en / of caffeïne)
Probeer regelmatig recht te staan, te stretchen en wat te bewegen
Mensen die compressiekousen hebben, doen deze best aan tijdens de vlucht

- Taper fase. De laatste weken voor de afreis zal er nog vrij veel getraind worden. Je lichaam zal dus moe zijn van alle trainingen en heeft nu nood aan rust om te recupereren van alle trainingen en zo een supercompensatie effect te bekomen. Op die manier zal je in topvorm zijn op het juiste moment.

- Eens je vermoeidheid toelaat, zal je voelen dat je ook effectief vermoeid bent. Thuis ben je constant bezig (ook mentaal). Er is altijd iets te doen: werken, trainen, gezin, … De eerste dagen moet je dus die vermoeidheid toelaten en voldoende rusten. Vele mensen zullen dit wel al meegemaakt hebben. Stress en dergelijke tot ze op reis/vakantie/.. vertrekken en daar de eerste dagen een klop krijgen. Dit is normaal. Rust dus goed uit, zodat je enkele dagen later volledig kan focussen op de wedstrijd.
Er is hier ook sprake van een mentale kwestie. Je bent de laatste weken constant in de weer geweest. Mentaal ontspannen en daarna mentaal opladen voor Ironman-day is dus van enorm belang. Het is een lange dag waar je mentaal klaar voor moet zijn. Bedenk voor jezelf maar eens wat voor verschil het is om rap rap een training of wedstrijd te kunnen doen of daar tegenover in alle rust je te kunnen voorbereiden op die dag. Zorg dus voor die innerlijke rust!!!

Dit wil absoluut niet zeggen dat je een ganse week moet slapen. De juiste trainingsprikkels (niet loom worden), de juiste voeding, bespreken van tactiek, bespreken van voedings- en drankplan,... zijn allemaal factoren die bijdragen tot de juiste prestatie.

Maar nu dus eerst nog wat trainen, voor er gerust kan worden!!

maandag 13 oktober 2008

IM HawaïZaterdagavond trokken we naar Brugge om de sfeer op te snuiven en IM Hawaï op groot scherm te volgen. Altijd goed voor de motivatie.

Wat zagen we?

Van Belgische zijde waren Beke en Hélin de profs die het goed deden. Beke was de ganse dag op achtervolgen aangewezen. Een strafkaart zorgde mogelijks voor extra motivatie/boosheid om er in de marathon nog een lap op te geven.
De andere profs hadden jammer genoeg hun dagje niet.

Bij de age groups hele sterke prestatie van Wim Van de Wielle, Michael Dewilde en Bob Dewolf, al zijn er uiteraard ook vele anderen die het beste van zichzelf gaven.

Bij de toppers een hele sterke Alexander, die bewees wat er velen van hem verwachtten. Jammer van McCormack, hier is niet veel info over te vinden (blijkbaar materiaalpech?). Eneko Llanos stond ook in mijn top5. Schildknecht had ik niet direct verwacht in dit warme weer, maar een hele knappe prestatie!!!

Bij de dames mocht Wellington vrij lang met haar wiel staan zwaaien, om dan nog heel ruim te winnen. Straffe kost!!

####

Ondertussen werd in gans Vlaanderen in dit weekend duchtig getraind. Ik hoorde atleten die in Oostende, Terneuzen, Moeskroen en Antwerpen hun Big Training Day afwerkten onder een stralend zonnetje. Leuk om horen, en de motivatie onder de groep is dus duidelijk aanwezig.

We gaan de laatste echt zware week in. Wordt dus vervolgd.

####

Ook mooie prestaties in de marathon van Eindhoven!!

Ideaal weer, ideale wedstrijd en dat zorgt voor euforie aan de meet.
Mag ook wel na een marathonvoorbereiding.

Zo, tot de volgende!!

ciao
t

vrijdag 10 oktober 2008

Het komt dichterWe zitten in een heel belangrijke week.
Dit geldt zowel voor alle atleten die nu in Hawaii zitten en morgen het beste van zichzelf geven, als van de dames en heren die aftellen naar de marathon van Eindhoven zondag.
Maar daarnaast uiteraard ook nog enkele belangrijke trainingsweken richting Ironman Florida.

####

De foto van deze week is van een klim (lees: nadruk op frequentie) - training in Vittel, waarbij de Veldies toonden dat hun loopconditie in orde is :)

Afgelopen weekend dus Mr Sleepy.
We hadden relatief geluk met het weer. Relatief omdat het droog bleef, maar echt warm was het nu ook weer niet (of was dit enkel zo op de moto :) ?). Feit is dat er veel wind was, dus een prima voorbereiding op Florida. Iedereen maakte er een hele mooie training van. De wedstrijd in de training is uiteindelijk van minder belang. Zowel enkele fysieke (voeding, hartslag, dosering, ...) als enkele psychologische zaken werden zo nog eens op punt gezet.
En het moet gezegd: het ziet er goed uit. Iedereen staat scherp en is zeer gemotiveerd. Nu nog gezond blijven en dan zal het de laatste week vooral zaak zijn te relaxen en mentaal te focussen. Maar dat is dus voor binnen enkele weken.

####

Morgen DE dag waar het in de triathlon om draait. Ik kijk er alvast naar uit. Het wordt weer een mooie strijd, waarbij de Belgen een grote rol kunnen spelen. Er zijn ook een aantal age groupers waar ik met speciale aandacht naar zal kijken.
Atleten: veel succes en geniet er ook van!!
Supporters: geniet van de vibes en krijg de kriebels als je naar alle samenvattingen of You Tube-filmpjes kijkt.
Hope to be there next year!

####

Ik ben ondertussen al wat aan het trainen om mijn fietsfrequentie te verhogen. Een volgende keer ga ik daar dieper op in.

ciao
t

dinsdag 30 september 2008

NajaarstrainingHier zijn we dan, volledig back in business, na een Ironman Camp in Vittel (op foto met roommate Raf).
Dankzij internet en het gevoel van 'niet ver weg zijn' kon ik tussendoor vrij veel werken, iets wat ook voor de managers praktisch was.

We zijn eind september en er zijn een aantal belangrijke zaken gebeurd op sportief gebied.
Een korte terugblik:

- Jonathan Wyatt wordt nog maar eens wereldkampioen berglopen. Een fantastisch figuur. Zie www.jonospulse.com voor meer info over deze topatleet.
- In Berlijn liep Haile een nieuw wereldrecord. Kleine lettertjes in de krant, maar absolute wereldklasse!!!
- In hetzelfde Berlijn liepen 2 Ironmanagers naar een zeer knappe PR!
- In Rimini werd Rob Woestenborghs geen wereldkampioen. Hij werd gediskwalificeerd na een klacht van ploegmaat Dereere. Straf. Moest toch even slikken toen ik dit las. Kris Coddens werd er op die manier knap tiende. Paul Amey werd (opnieuw) wereldkampioen en Joerie werd 16e, maar hij wist voor zichzelf ook wel dat het (sterke) seizoen lang geweest was.

####

Wanneer we dan vooruitkijken staan er dit weekend 2 wedstrijden op het menu.
Op zondag is er de marathon van Brussel en op zaterdag is er een eigen inrichting van de Ironmanagers: namelijk Mr Sleepy.
Toen ik niet onmiddellijk een halve triatlon in de buurt vond (en Deventer werd afgelast) besloten we om zelf een eigen triatlon te organiseren, maar wel met een specifiek karakter.

Gezien deze wedstrijd als voorbereiding op Ironman Florida geldt, is het de bedoeling om deze halve op Ironman-tempo af te werken.
Wie dus het dichtst (de helft van) zijn tijd van Florida benadert, wordt Mr Sleepy (en krijgt een waardebon van Sleepy Dendermonde, waarvoor dank Meneer Cornelis, die de volgende dag de marathon in Keulen loopt).
Gezien we onvoldoende tijd hadden om aanvragen te doen naar politie en dergelijke, geldt dit dan ook eerder als een training, waarbij enkel Ironmanagers deelnemen en volledig verkeersvrij parcours niet kan gegarandeerd worden (maar er wordt langs het kanaal gereden). Mogelijks verandert dit naar volgend jaar en maken we de wedstrijd dan wel iets ruimer.
Met de Donkvijvers in Oudenaarde hebben we alleszins een mooie lokatie.

Wordt dus vervolgd!!!

Enkele vrijwilligers zullen de week erop trouwens starten in de marathon van Eindhoven, die dit jaar heel druk zal worden.
Vroegere dorpsgenoot Stijn Fincioen is er op gebrand om een mooi debuut te maken. Zijn generale repetitie afgelopen zondag in Almere was alvast straf. Kijk maar eens naar www.bloggen.be/stijnfincioen om zijn exploten te volgen


####

Ironman Camp te Vittel: een klein overzicht van belangrijke trainingen

Zwemmen
Er werd 6 dagen op 7 gezwommen, met vaak loszwemmen. Zo werd een mooie 20km bijeen gezwommen, wat voor de atleten behoorlijk veel was, maar toch als niet al te belastend werd ervaren.
Er werd vooral afstand gezwommen, op 5 weken van een Ironman is techniek nog wel belangrijk, maar moet dit eigenlijk al gebeurd zijn (werd ook bevestigd).
Ik varïeerde dus in afstanden en tempo's om zo tot de nodige kilometers te komen.

Langste training was de volgende (was vooral ook een mentale drempel die moest gerond worden voor velen)
5 x 500m (1e als opwarming, telkens 30" recup) tempo extensief
4 x 400m extensief
3 x 300m extensief
2 x 200m intensief
1 x 100m uit zwemmen (daarna nog een 100m uitzwemmen en goede stretching)

Fietsen

Voor het fietsen waren er enkele blokkentrainingen voorzien. Een parcours van 34km werd verschillende keren afgewerkt, waardoor iedereen op eigen tempo kon rijden.
De lus bevatte alles wat nodig was: lopende hellingen, korte knikken, vals plat en vele tijdritstukken.
Op zaterdag werd 3 ronden gereden waarbij ronde 1 en ronde 2 beeïndigd werden met een extensief tempo op een lopende helling van 7km (ongeveer 4% hellingsgraad). Ideaal in functie van de tijdrit die in Florida staat te wachten.

Lopen

Vele rustige kilometers (met 1 lange duurloop) werden ook afgewisseld met een specifieke dag.
Op dag 2 had iedereen zijn eigen loopfrequentie geteld en had ik dit met iedereen apart overlopen.
Op vrijdag trokken we naar het bos, waar we eerst een uurtje rompstabilisatie en buikspieren deden (dit was onze niet-zwemdag). Na een opwarmingsronde trokken we naar een helling. Afhankelijk van het niveau deden de atleten dan versnellingen bergop (met een lichte uitloper). De snelsten deden hier 35" over.
Er was vooral aandacht voor techniek (was primair op de snelheid).

Doelstelling van deze training was:
- lichaam nog eens prikkelen om door de lange duurlopen niet traag te worden
- aandacht voor loopfrequentie
- geen te zware spierbelasting (bergop lopen)

Iedereen was aangenaam verrast door deze training.

BTD
1 belangrijke training deden we uiteraard ook. Na een fietstraining gingen we al eens loslopen, maar de belangrijkste Ironman-training (voor first - Ironmanners) was de Big Training Day. Aan een rustig tempo 50' zwemmen, dan 5u fietsen en vervolgens 50' lopen. De wissel hoefde niet snel te gaan, en onderweg werd er uiteraard gestopt voor een bevoorrading.
Naast het feit dat dit uiteraard een ideale koppeltraining is, is dit ook een les in dosering. Het gevoel tijdens de laatste run zegt immers alles over de juiste dosering en drank- en voedingsopname.

Al bij al dus een hele goede stage, met heel wat gemotiveerde atleten.
Naast de vele trainingen stond RUST uiteraard centraal. En zoals ze terecht zelf opmerkten: dit zouden we 2 jaar geleden niet gekund hebben.

####

Ondertussen komt ook het nieuwe seizoen dichterbij.
Een aantal nieuwe atleten zal ik coachen en ook op gebied van sponsoring zal er wel wat veranderen. Maar meer daarover later!

ciao
t

woensdag 24 september 2008

Stage Vittel

Omdat Kristof een schitterende blog maakte (zie Topsporters.net) zal ik hem hieronder citeren:

Beste sportvrienden in België,
Hierbij een klein relaas rechtstreeks vanuit de lobbyruimte van Club Med te Vittel.
Zondag aangekomen met Raf Wouters, waarbij het weer nog niet super was. Een vlot fietsritje stond op het menu, waarna we ook nog het schitterende Olympische zwembad opzochten. 's Avonds konden we onmiddellijk vaststellen dat het eten hier ongelooflijk lekker is.
Op maandag stond er al een goede fietstraining op het programma. De tijdritfiets werd getest en goedgekeurd in het fantastische glooiende landschap.
Dinsdag was loopdag, waarbij we in het bos enkele extensieve tempo's deden. Een constatatie van de expert ter plaatse, was dat iedereen progressie gemaakt heeft in het lopen!!
In het losfietsen dat in de namiddag volgde, bleef de groep mooi samen en konden we op souplesse genieten van het zonnetje.
Opmerking rond het fietsen: de tijdritfietsen zwieren de pan uit, Cervelo, Kuota, Orbea,... zijn geen onbekenden!!

Vandaag, woensdag: was grote zwemdag! In het teken van veel rust, stond enkel zwemmen en loslopen op het menu, maar werden er wel grenzen verlegd in het water.
Vooraf trokken we met een klein hartje naar het zwembad, tijdens het zwemmen waren we af en toe eens kwaad op den trainer dat het bleef duren, maar achteraf was iedereen blij met de geleverde prestatie van 5,5km!!!

Het loslopen rond het meer deed deugd en ook de stretching achteraf zorgde voor een aangename ontspanning.

Nu we hier zetten, denken we alweer aan de volgende maaltijd, en ook aan de Big Training Day die morgen volgt.

Terwijl Kurt het biljartlaken naar zich toe trekt, rest er nog 1 vaststelling: de sfeer zit goed !!!

donderdag 18 september 2008

Penha 70.3, Marathon IFF en Trail Côte d'Opale

Zo, het weekend zit er op.
De halve Ironman in Penha werd een mooi succes. De strandstart in het zwemmen was vrij pittig en ook het zeezwemmen was niet van de poes.
Op de fiets waren er grote banen, maar een lange brug die 10x moest beklommen worden, maakte toch wel wat verschil.
Na het fietsen, wachtte ik Mark op en zo liepen we samen de halve marathon. Na een goede eerste 11km werd de opeenstapeling van hellingen en warmte toch zwaar voor hem.
Maar hij beet knap door en werd zo een Half Ironman!!
Met 5u43 deed hij het schitterend.

Van niets op 10maanden naar een marathon en dan 10 maanden later een halve triathlon: faut le faire!!

Mooie prestatie Mark! Prodac mag terecht trots zijn op jou.

####

Wie ook trots mag zijn, zijn Bert en Kris, die het er in de Flanders Field Marathon heel knap vanaf brachten, ondanks de pittige wind. Verslagjes hiervan op hun blog komen er allicht aan. Ik plaats de links dan online!!

Beiden hebben nu een rustperiode, waarbij Bert in hun nieuwe huis aan de slag mag.

####

Om eens iets anders te doen, trokken Anouk en Mario afgelopen weekend naar Pas-de-Calais, waar de Trail Côte d'Opale plaatsvond. Bergop, bergaf, zand en natte voeten, zorgden voor veel plezier, wat afzien en een ideale trainingsprikkel. Wordt vervolgd zeiden ze me...

####

Ikzelf heb afgelopen week wel wat tijd gehad om analyses te maken. Eens ik wat meer tijd heb, zal ik deze ook hier posten.

ook wat foto's komen eraan

ciao
t

zaterdag 13 september 2008

Update Brazil en Marathon IFF

Wie dacht dat het in Brazilië altijd warm en droog is, zit er toch wel wat naast.
We kwamen hier maandag middag aan en er was een licht zonnetje aanwezig. 's Nachts was het al direct aan het stormen en tropische buien aan het gieten. Gezellig.
Maar eens het ochtend is, trekt het (langzaam) open en wordt het aangenaam en droog, al blijft het de laatste dagen iets langer regenen.

Gisteren konden we het fietsparcours verkennen. Wij bleven droog, maar enkele collega's verging het een uurtje later veel minder.

Goed, op maandag aangekomen, waren we ongeveer de enige gasten hier. De hotelmanager Ramon (spreek uit: Hamon, tenminste als je van West-Vlaanderen bent) spreekt vrij goed Engels en was blij met Europese gasten (komt niet zo veel voor). Hij werkte nog een jaar in Londen en wou ons een dag of 2 de omgeving tonen. Super natuurlijk, want anders moesten we alles met de bus afhaspelen.

Op de eerste dag hadden we wat rond gewandeld in de baai (prachtig) en in het stadje (vrij saai en armtierig). We vreesden toen een beetje dat we 10 dagen in het hotel zouden doorbrengen. Maar daar kwam dus verandering in op dinsdag.

We vertrokken voor een rondrit in de dichte omgeving waarbij Ramon alle kleine paadjes, dwars door het regenwoud, kende als zijn broekzak en ons zo bij fantastische stranden en uitkijkpunten bracht. Ongelooflijk.
We kwamen ook bij een iets modernere stad met een schitterende skyline.
Een superdag dus, die 's morgens al goed begonnen was met een losloopje langs de kust.

Op woensdag trokken we naar Florianopolis, een stad op een schiereiland (stad waar trouwens ook full Ironman Brazil doorgaat). Ook hier kregen we weer de mooiste dingen te zien, al reden we ook langs favela's, waar we konden vast stellen dat het contrast tussen arm en rijk wel enorm groot is. We eindigden deze dag met een ongelooflijk zicht vanop de berg van Jesus ( te vergelijken met die in Rio).

Donderdag dan trokken we naar Beto Carrero World, niet alleen het grootste pretpark van Zuid-Amerika, maar ook de plaats waar de finish is, de Expo en de tweede wissel.
Naast een Zoo, enkele toffe attracties (voelden ons even weer kind :) ) konden we dus al wat het parcours verkennen.

Gisteren en vandaag dan, hebben we vooral gerust, nummers opgepikt,...
We hebben alle 3 de sporten al gedaan deze week, met af en toe een korte prikkel om niet loom te worden.
Morgen dus D-day, dag die helemaal in het teken staat van Mark, die aan de start staat van zijn eerste Half Ironman. Er voor hem een onvergetelijke dag van maken, is wel het minste dat we kunnen doen voor Prodac.

####

Morgen is er eveneens de In Flanders Field Marathon.
Kris en Bert starten hier, dus mannen: veel succes !!!

Ik heb hier ook nog wat andere notities klaar die ik maakte, maar die post ik allicht later.

ciao
t

zaterdag 6 september 2008

Prodac goes Brazil

Deze week stond uiteraard in het teken van de Zwintriathlon.
En het was zeker een succes. Ondanks de sterke wind, vielen er heel wat persoonlijke records. Dit zowel van mijn individuele atleten, als van de Ironmanagers. Altijd leuk (vooral voor hen, maar ook leuk om ze allemaal 'content' te zien aan de finish).
Voor heel wat atleten loopt het triatlonseizoen nu op zijn einde.
Voor enkele Hawaï- en Florida-gangers breken nu echter nog zware weken aan. Maar daarover later meer.

Ook toch nog even terugkomen op de hele knappe wedstrijd van Michael Dewilde. Heel sterk gefietst en als 2e gewisseld. Ook zijn loopnummer mocht er zijn!!!

####

Zoals de titel al aangeeft staat volgende week in het teken van Half Ironman Brazil. In Penha, Santa Catarina, gaat Mark van Prodac van start in zijn eerste Halve Ironman. Ik heb de eer hem hier volledig naar toe te begeleiden.

Vorig jaar startte Mark samen met zijn collega's met een loopprogramma, waarbij ik hem begeleidde naar de marathon van New York.
Daarna besliste hij dat hij wou blijven sporten, maar dat triatlon een leuke uitdaging wou zijn. Hij leerde zwemmen, startte met fietsen en deed al enkele kwarttriatlons. Volgende week volgt dan dus het hoofddoel van dit jaar.

####

Het wordt dus uiteraard een lange vlucht, maar eigenlijk vind ik dit niet zo erg. Ik hou mij bezig met lezen, planningen maken, evalueren en dergelijke.
Net als Gordo Byrn op zijn website, maak ik ook voor mezelf elk jaar een evaluatie van mezelf. Misschien post ik hier wel enkele zaken.

ciao
t

dinsdag 2 september 2008

Van Almere tot Ötztal

We beginnen deze blog met een korte opsomming van de prestaties van afgelopen weekend:

- In Almere stonden een 3/4e triatlon en een volledige triatlon op het programma. Gerrit Schellens en Dirk Van Gossum waren super. Op de 3/4e afstand was er Patrick die een hele mooie wedstrijd deed, en zo een verlengde breit aan zijn prachtig seizoen

- In Waardamme was er de duatlon, waar Mathieu het wat lastig had na een zware test (voor scheidsrechters) op zaterdag. Maar toch weer een mooie ervaring rijker. Kris Coddens won er de wedstrijd

- In Oostenrijk was er de Ötztalradmarathon. Een schitterende cyclosportieve, waar Luc de laatste maanden naartoe gewerkt had. Ondanks een korte voorbereiding (drukke praktijk, doctoraat, gezin,…) begonnen we in juni met de voorbereiding. Een stomme kniestoot tegen een tafeltje noopte ons tot voorzichtigheid, maar de geleverde inspanningen, en af en toe het geleverde geduld, werden beloond met een knalprestatie.

- In de Vélomediane Claude Criquelion toonde Tom dan weer dat hij een mooie sprong gemaakt heeft dit jaar. Hij werd hiermee bekroond met goud, wat hij leuk meegenomen vond.

- In Chièvres deed ikzelf een test; Enkele weken terug werd een ijzertekort vastgesteld. Toen wisselden goede dagen zich af met slechte. De laatste weken ging het beter op training. Om te weten of dit ook werkelijk zo was, wou ik een intensieve wedstrijd doen. Iets te intensief zo bleek, na een goed zwemnummer, ging ik een aantal keer te veel in het rood en blokkeerde volledig. Losfietsen en naar huis leek me de beste oplossing. We weten nu waar we staan.. Nu, het feit dat ik op vrijdag een aantal vaccins toegediend kreeg, zal allicht ook niet ideaal geweest zijn.

- Komende woensdag staat de Zwin triatlon op het programma. Ondanks het voorspelde minder goede weer, zal het toch weer feest zijn in Knokke. Op een doordeweekse dag zal elke triatlonfanaat weer aanwezig zijn. Tot woensdag dus !


Komt eraan: wat nieuws over planning en dergelijke

maandag 25 augustus 2008

Mr T en Damme - Brugge

Een druk weekend ligt alweer achter ons.
En we hebben ervan genoten.

Het weekend werd goed ingezet. Na de schitterende prestatie van de 4x100m-meisjes, toonden de 4x400m-mannen dat ze hun plaats meer dan verdienden.
De apotheose kwam natuurlijk van Tia Hellebaut. Prachtig. En de nuchterheid waarmee Tia en Wim hiermee omgaan is van wereldklasse!!

Toch ook even melden dat de prachtprestatie van Tim Maeyens soms wat te weinig in de verf gezet wordt. Een schitterende prestatie, die soms wat vergeten wordt!!

####

In Gent vond dit weekend de Mr T triatlon plaats. SMO pakte de eerste twee plaatsen weg, terwijl enkele Ironmanagers het er heel goed vanaf brachten. Op de site van BeWa mag je wel wat foto's verwachten.

Met een andere delegatie zakten we af naar Damme-Brugge voor de 4km zwemjogging.
Winnaar werd hier net als vorig jaar Nick Marchand uit Blankenberge. Ik heb al enkele keren de eer gehad naast hem te mogen zwemmen in het Noordzeebad :)
Ikzelf bracht het er ook goed vanaf. Ik had vooraf gehoopt om onder het 1u te duiken (vorig jaar 1u03'03"), maar blijkbaar was het tegenwind.
Ik startte vrij goed en moest na enkele honderden meters vaststellen dat er een groepje weg was. Ik kon het gat toezwemmen en zo even op adem komen. Lang duurde dit niet, want het tempo lag hoog!! Ik probeerde mijn ritme te behouden (met als enige nadeel dat je totaal niet weet waar je ligt) en kon op het einde nog wat versnellen.
Met het verdict was ik meer dan tevreden: 57'36" (officieus, want nog geen officiële uitslag) en ze telden mij ergens tussen de 12e en 14e plaats. Super tevreden dus.

De andere Ironmanagers deden het ook goed, en kwamen vooral veel frisser uit het water dan vorig jaar!!

####

Op vrijdag al was er de duatlon in Halle. Mathieu deed het er voortreffelijk. Zijn verslagje vind je hier.

Joerie kwam, zag en overwin in de Powerman in Weyer. Weeral 7minuten voorsprong. Indrukwekkend!!

Daarnaast ook een hele knappe prestatie van Loïc die 12e werd in Ironman Canada.

Allemaal een dikke proficiat.

####

Voilà, nu nog een verkenning van het parcours van de Zwintriatlon en de week is opnieuw gelanceerd!!

ciao
t

vrijdag 22 augustus 2008

donderdag 21 augustus 2008

Usain Bolt - show

Ongelooflijk wat we gisteren te zien kregen op de 200m op de OS. De andere finalisten werden overklast, maar vooral de manier waarop vond ik indrukwekkend. Die loopstijl, die souplesse, die kracht die gecombineerd werd met ontspanning. Prachtige topsport.
Los van alle discussies over anti-doping agentschappen heb ik genoten van deze wedstrijden, evenals de wedstrijden van Michael Phelps.
Prachtig gefilmd trouwens ook alle wedstrijden!!!

Wat de Borlée-broertjes deden was ook wereldklasse. William Van Dijck verwoordde het perfect: vele Belgen kunnen een goede wedstrijd lopen, maar dat dan ook nog doen op de belangrijkste dag van het jaar is klasse. En dat op de leeftijd van 20jaar! Goe bezig, zou ik zeggen.

Het valt trouwens ook op dat in België altijd 4 jaar lang structuur en ondersteuning ontbreekt voor talentvolle jongeren. Maar om de 4jaar wordt er in de pers wel kritiek gegeven dat we geen medaille halen. Een andere aanpak zou misschien lonen, maar ja, dan moeten er wel drastische beslissingen genomen worden. En misschien beginnen met een positieve attitude, de mentaliteit dus!!
Ik word groen als ze op TV zeggen: ik hoop dat we de voetballers er kunnen van doordringen dat ze zich nog eens moeten opladen voor een medaille!!
Soit, hier kunnen we lang over doorgaan.

####

Ondertussen zijn wij definitief verhuisd en wonen we dus aan de kust. Ook mijn zwemtrainingen werk ik nu af in het Noordzeebad. In de zwemclub kan ik me wat optrekken aan anderen en zo mijn basissnelheid verhogen. Maar daarover later meer.

Ook aan de loopsnelheid zal ik werken, met hier en daar wat kortere wedstrijden in de winter, maar eens ik de planning defitief gemaakt heb, ga ik hier dieper op in.

####

Afgelopen week was trouwens wel plezant op sportief vlak:
Op maandag trokken we naar Surfers Paradise, waar we eerst een goede zwemtraining deden in Sluis en de avond afsloten met een BBQ. Het werd een heel gezellige avond!

Op vrijdag was er de triatlon in Izegem. Mathieu kon er voor eigen volk voor het eerst aantreden op de kwartafstand en amuseerde zich. volgend jaar zullen er dus meer Olympische afstanden volgen. Ook enkele Ironmanagers aan de start hier.

Op zondag was er dan een triatlon in Sint-Niklaas, waarbij vooral de dames enthousiast toonden dat triatlon in de lift zit!

Ondertussen dan weer goede berichten van Michael Dewilde, die na een val een week voor de MHC revanche op de situatie nam door een sterk bezette halve triatlon in Duitsland te winnen.

En aan de andere kant van de wereld (allez, bijna) is Loïc bezig met zijn laatste voorbereidingen op IM Canada. Alleszins veel succes Luke!!

Ook komend weekend staan er weeral wedstijden op het programma. Met Mr T en Damme-Brugge overlappen er 2 wedstrijden, maar dat zullen we niet aan ons hart laten komen.

Maar eerst dus nog de Olympische MTB- wedstrijd en de marathon.
We zullen ons niet vervelen!!

ciao
t

maandag 11 augustus 2008

WK Duatlon te Geel

Op het WK lange afstand duatlon in Geel werd Joerie de wereldkampioen en verlengde zo zijn titel van vorig jaar. Opnieuw een jaar lang de regenboogtrui (al is dat iets minder de gewoonte dan in het wielrennen).

Joerie verpulverde de tegenstand en had na 18km lopen - 76km fietsen en 9km lopen zo'n 4,5 minuten voorsprong op zijn dichtste achtervolger.

Joerie is trouwens ook lid van de Ironmanagers, maar blijft nog even duatleet :)

Jan De Maesschalck kwam na zijn knalprestatie van vorige week opnieuw aan de start en toonde zich opnieuw van zijn beste kant. Hij startte goed mee en kon op het winderige parcours goed standhouden en plaatsjes opschuiven. Op het WK van de age groupers werd hij 14e in zijn age group.
Een hele knappe prestatie dus!!!! Proficiat!

Peter Vermeulen ging in eigen stad van start voor een beetje revanche. Revanche dan vooral op de omstandigheden die hem in Zürich tot opgave noopten. Nu volgt na een Ironman meestal een rustperiode, maar aangezien Peter slechts enkele uurtjes bezig geweest was, wou hij toch nog 1 keer alles uit de kast halen. En hoe! Met een 7e plaats in zijn age group en een 61e overall kunnen we niet anders dan tevreden zijn.
Zijn nieuwe plannen (in aanloop naar de Hel) kan je zelf hier lezen.

####

Ondertussen is de halve triatlon van Deventer afgelast. Een streep door de rekening, gezien we hier een testje gingen houden voor de Florida-gangers, maar geen nood, we vinden wel een alternatief. Later meer hierover!!

####

De Olympische Spelen zijn ondertussen goed op gang en dat levert mooie plaatjes op. Nu is het vooral het zwemmen en binnen enkele dagen atletiek die veel aandacht krijgt. Jammer dat die atleten telkens 4 jaar moeten wachten om die media-aandacht te krijgen!!

vrijdag 8 augustus 2008

Post - MHC


Het is een leuke vaststelling dat heel wat atleten een super prestatie neerzetten afgelopen weekend. Uiteraard speelde ook het weer een bepalende rol, maar onderstaande cijfertjes tonen toch een mooie verbetering. Eerst persoon, dan tijd 2008 en dan tijd 2007.


DTB 4:14:54 4:29:41
CO 4:19:00 4:40:39
DRS 4:45:28 5:21:23
WR 4:46:04 5:06:52
NK 5:50:28 6:44:28
VZE 6:12:58 6:42:08


Leuke resultaten toch hé. Op de trainingen deze week (al was het loszwemmen) was iedereen enthousiast en blij dat ze de vruchten plukten van de geleverde arbeid. Voor heel wat atleten start nu de laatste rechte lijn richting Florida.


Dinsdag had ik ook met een heel aantal atleten een tussentijdse evaluatie. 1 van de aspecten die me daar (opnieuw) opvielen, was de verschillende beleving van de atleten.

Daarom ook bovenstaande cijfertjes, die aantonen dat verschillende types bij de club Ironmanagers kunnen thuishoren.


Enerzijds hebben we atleten die de lat zeer hoog leggen en top willen presteren. Dat maakt dat onze club ook mooie resultaten behaalt. Drie weken na onze leuke prestatie in Zürich (eerste 3 Belgen! ) vielen de prestaties van de Ironmanagers afgelopen zondag opnieuw op met heel wat sub5u chrono's. Chapeau !


Daarnaast is er echter ook een groep die vooral geniet van de mentale en fysieke voordelen van het actief zijn. Na een druk professioneel leven met veel bureauwerk, ongezonde gewoontes en vooral geen beweging, beslisten deze mensen om het roer om te gooien en meer aan sport te doen. Ik begeleid hen hierin en geef hen wat structuur, planning is immers belangrijk!

Bij 1 van de evaluaties afgelopen dinsdag was de conclusie (van ons allebei !) dat we een ideaal evenwicht vonden tussen werk, gezin en sport. Nog voor de Ironman in Florida afgewerkt is, werd in samenspraak beslist om ook volgend jaar op dezelfde manier verder te werken. Dit alles toont dat sport zoveel meer te bieden heeft dan de prestaties alleen!!


Dit is een leuke vaststelling en zorgt ervoor dat we met veel zin de voorbereiding richting Florida starten! (voor alle duidelijkheid: ik sta daar langs de zijlijn).

En het zorgt er ook voor dat we met de glimlach buiten stappen voor een duurloop in de gietende regen. En dat is af en toe nodig in dit landje.


Zo, train ze en tot volgende week!


ciao

t

maandag 4 augustus 2008

Marc Herremans Classic!

Veel blije gezichten gisteren na de Marc Herremans Classic!!

Ondanks een nogal chaotische zwemproef en een regenachtige fietsproef werkten de Ironmanagers een hele mooie wedstrijd af! Met natuurlijk beter weer dan vorig jaar sneuvelden heel wat PR's maar ik onthield vooral de manier waarop de meesten deze wedstrijd volbrachten. Dit is duidelijk een hele opsteker naar Florida toe.
's Avonds zijn we dan nog met een hele groep een hapje gaan eten, en daar werd nogmaals bewezen dat de groep heel goed aan elkaar hangt. Prachtig om zo de dag af te sluiten.

Over de individuele resultaten ga ik later misschien nog in. Maar ik zag alleszins ook bij de toppers een mooie wedstrijd, waar Luc zichzelf terugvond en Marino verder werkte aan zijn zegereeks. Voor beiden een opsteker richting Hawaï. Ook Stijn Demeulemeester was back on track en hoe!!


In de marge was er deze week trouwens ook de geboorte van de tweeling van atleet Mark: Anna en Charlotte worden nu al opgeleid voor de Olympische spelen van 2032 :)


Zo, een uitgebreider verslag van de wedstrijd volgt mogelijks nog!!

ciao
t

zondag 27 juli 2008

Move It

Na 2 weken recuperatie (1 week niets doen en 1 week rustig hernemen) zijn we ondertussen weer op de rails. Nog niet forceren, maar rustig weer opbouwen naar nog enkele najaarsdoelen (waarover later meer).

Move It staat voor een aantal zaken deze week:
- zo hebben we deze week voornamelijk verhuisd. Donderdag verhuizen we immers tot april naar Uitkerke, tegen de zee dus, alwaar ik dus de polders kan onveilig maken.

- zaterdag was er een vlakke rit gepland met de Ironmanagers. Daar kon ik veel gretigheid zien, dus dat belooft voor de Marc Herremans Classic!

- ook goede berichten kreeg ik uit Courchevel, waar een aantal clubgenoten een vakantiestage planden. Ook zij komen terug met een goed gevoel.

- en tenslotte kon ik deze week al wat afspraken maken voor volgend jaar, dus ook op coaching-vlak wordt het: Move It!

Deze week staat dus volledig in het teken van de Marc Herremans Classic. Wordt dus zeker vervolgd!!

ciao
t

donderdag 17 juli 2008

Ironman Zurich: het verslag

Eindelijk, het langverwachte verslag.

Zondagmorgen stonden we met 4 naast elkaar aan de startlijn van wat een heel regenachtige dag beloofde te worden.

Hierbij een kort verslag van hoe ik de wedstrijd meemaakte.

Zwemmen

Zoals verwacht kon er niet echt vlot gezwommen worden tijdens de eerste zwemronde. Het echte vechten viel mee, maar vlot zwemmen was er pas bij na het eilande waar we even aan land moesten. De lange diagonaal naar de verste boei ging al iets vlotter en ik kwam in een goed, rustig ritme. Niet forceren was de boodschap.
Al lachend had ik tegen Stijn ( die een roze kinesiotape droeg voor zijn achillespezen ) voor de start gezegd dat ik zijn hielen ging zoeken.
En wat gebeurt er net na de verste boei? Stijn komt vlak langs mij zwemmen en ik heb de dikke luxe van netjes achter hem te kunnen zwemmen. Naast elkaar ( en naar we pas later wisten wel heel kort na Stefaan ) dus uit het water. Ideaal dus

Na een vlotte wissel kon ik de fiets op voor een hele natte fietsproef


Het fietsen

Het parcours was verdeeld over 2 ronden. De eerste 30km waren vlak en ik kwam rustig in mijn ritme. De opspattende regen was uiteraard niet aangenaam en vrij fris, maar daar trachtte ik niet aan te denken. We vormden een vrij mooi groepje waarbij gelukkig de afstanden meer dan gerespecteerd werden.
In de zone bergop kwam ik bij 2 Belgen: Wim Van Linden en Stijn Roelens ( die toen al koud had en blijkbaar de strijd zou staken wegens onderkoeling ). Na 80km kwamen we opnieuw langs de start en ik voelde me nog altijd heel goed. Nog een steile helling ( Heartbreak Hill, maar in feite viel die wel mee ) en na 2u29 fietsen kon ik mijn 2e ronde ingaan. Perfect op schema dus, gezien ik me nog heel goed voelde.

In de vlakke 30km kwam er mat volk aansluiten en verloor ik wat plaatsen, want een plaspauze drong zich op. ( volgens mij zit die regen er toch voor iets tussen ). Soit, ik kon terug aansluiten en we gingen de bergzone in. Na een goede 10km ging het tempo plots wel heel hard de hoogte in.

Ik stond dus voor de keuze: knallen en zien wat er gebeurt of op veilig spelen?
Ik koos dus voor het laatste en liet de groep gaan. Dat betekende wel dat ik alleen viel en dus tijd ging verliezen, maar dat bleek me bij mijn eerste Ironman de beste keuze.

Ik ging dus verder op eigen tempo, waarbij ik me vooral niet forceerde en voldoende op eten en drinken lette. Zo reed ik de 2e fietsronde ook vrij vlot uit en na 5u11 op de fiets kon ik de loopschoentjes aantrekken.

Het lopen

De eerste kilometers gingen zoals gewoonlijk vrij stroef. Sara had me nog wat tips gegeven voor in de wissel, die me wel rugpijn bespaarden, dus dat was ideaal, maar ik nam toch rustig de tijd om in mijn ritme te komen.

Achter mij was Stefaan ondertussen begonnen aan een hele snelle loopstart en na 1,5e ronde kwam hij bij mij. Even babbelen en we liepen elk ons eigen tempo verder. Ik was vooral bang om stil te vallen.
Ik bleef een vrij constant tempo lopen, maar kreeg het op het einde van de 3e ronde toch moeilijk. De afstand tussen Stefaan en mezelf en tussen mij en Stijn bleef gelijk. Echt grappig hoe we zo kort bijeen liepen.
Pas op 2 km van het einde durfde ik versnellen en deed dat dan ook tot aan de finish, waar ik nog net onder de 9u30 kon duiken.

Een zalig gevoel!!!!!

Voor mij persoonlijk was dit gewoon perfect.

Met wat ik nu weet had ik gerust wat meer risico mogen nemen in de 2e fietsronde en in het lopen, maar het feit dat ik heel wat mannen die ik in de 2e fietsronde liet gaan, kon terug halen in het lopen, laat wel zien dat ik allicht de juiste keuze maakte.

Uiteindelijkde eindigde ik 47e in 9u29'54 en op een 7e plaats in de M25 categorie.

Stijn en Stefaan deden het natuurlijk ook super. Vooraf waren we nog bezig of ze weer zo dicht bij elkaar zouden eindigen, en nu doen we dit met 3, dus de wachttijd aan de finish was heel kort !

Peter Vermeulen verging het jammer genoeg heel wat minder, hij moest wegens onderkoeling opgeven ( zoals heel wat atleten trouwens ). Jammer dat hij zijn progressie niet kon tonen, maar er komen gelukkig nog kansen!!


Gezien ik 7e eindigde kwamen de Hawaii verhalen natuurlijk snel naar boven. er waren immers 5 plaatsen. Stefaan was 5e en kiest voor Florida, dus 1 persoon die hem links liet liggen en ik kon naar Hawaii ( op dit moment weet ik zelf nog niet of dit ook effectief zo is ).
Ik besloot echter hier niet op in te gaan.
Er zijn een paar redenen: ik ben nog maar 26 dus wil me niet opbranden, daarnaast zou het heel druk geworden zijn en wil ik er zijn in de laatste weken van voorbereiding van de Ironmanagers op Florida. Daarnaast is er natuurlijk het financiele luik, waar ik in de toekomst dus iets wil aan doen.

Volgend jaar dus een nieuwe kans ...


Tenslotte wil ik nog een paar mensen bedanken:

Om te beginnen de sponsors van de Ironmanagers: Biover, Carglass, Partena en Prodac

Daarnaast Dirk van Sailfish voor het testpak en ook Jan voor het gebruik van het volle wiel. Mario van Chaintec en PDG voor de tijdrithelm en Fusion en Veldeman voor de kledij en ook Trisport.

Mijn trainingspartners uiteraard en ook al mijn atleten, omdat ze ook mij onbewust motiveren!

Mijn ouders die speciaal de rondrit naar Zurich maakten om mij te zien afzien en ook iedereen die me steunde via sms en mail.

Jurgen voor zijn dagdagelijkse steun, goede raad en de manier waarop we samen werken. Dat is echt super en hopelijk was mijn prestatie zondag ook wel een beloning voor hem.

En natuurlijk Sara, omdat ze er elke dag is voor mij en omdat ze niet alleen de leuke momenten meemaakt, maar ook de moeilijke. Merci schatje!


En nu nog wat genieten van het verlof

ciao
t

zondag 6 juli 2008

Link

Schitterende foto's en verslagjes van zowel Stein als Brasschaat vind je hier.

BeWa staat voor Bert Wauters (en zijne madam Emilia en uiteraard Roefie niet vergeten :) ).
Zij zorgen voor prachtige fotoreportages en zullen dan aanstaande zondag ook in Zürich doen!!!

Te lang geleden

Na de Halve Ironman van de UK stond voor mij een recuperatieweek op het programma. Voor de Ironmanagers was dit echter een week die volledig in het teken stond van de triathlons van Brugge en Stein.

In Brugge hele mooie prestaties. De hele knappe en deugddoende prestaties van de Veldemans waren uiteraard indrukwekkend, maar ook meer in de middenmoot presteerden de mannen en vrouwen heel sterk.

In Stein (waar ik 's avonds nog naar toe reed) was er de volgende dag een 3/4e triatlon. Pieter Hélin won er overtuigend, na een heel goed ingedeelde wedstrijd.
Voor de Ironmanagers die dit jaar in Florida aan de start staan van hun eerste Ironman, was dit een belangrijke test. Het weer nam alleszins Florida-vormen aan, dus dit was echt een goede test. Vooral mentaal kregen ze een voorsmaakje en algemeen kan ik zeer tevreden zijn over de prestaties. Het doel was voornamelijk de wedstrijd vlot uitdoen, wat de meesten goed afging.

Dat zowel dosering als vocht- en zoutopname enorm belangrijk is, werd hier wederom bewezen.

####

Op zondag avond reed ik onmiddellijk door naar La Roche, waar ik 4 dagen lang een seminarie mocht helpen mee verzorgen voor de Vlerick Management School. Op maandag en dinsdag de internationale groep (Engels spreken dus!) en op woensdag en donderdag Nederlands.
Ik stond er in voor de clinic ivm Fysieke Activiteit en ik besprak ook de resultaten van de fysieke testen die de mensen aflegden. Met zowel wat theorie als heel wat praktische tips probeerde ik deze managers op weg te zetten naar een actiever bestaan.

Het was voor mij alleszins een leuke ervaring. Vermoeiend was dit uiteraard ook en van trainen kwam (buiten 2 duurloopjes) niet zo veel in huis. Bij de 2e duurloop verdwaalde ik mijzelf een beetje (bewust?) zodat dit toch nog een vrij lange uitstap werd :)

####

Ondertussen was het al opnieuw weekend en haalde ik nog wat slaap bij. De triatlons van Nice en Brasschaat toonden opnieuw leuke prestaties, terwijl heel wat atleten dan een rustweek indoken.

Ikzelf trok deze week nog 2 dagen na de Ardennen, om mijzelf nog even kort te prikkelen. Samen met Jurgen trok ik naar Neuville (bij Philippeville) waar ik nog wat kilometers maakte.

We staan nu op een week van D-day en ik voel me eigenlijk wel goed. We zijn er klaar voor en kijken er naar uit. We zullen ons best doen en de rest zien we dan wel!!

Ook de andere mannen zijn er klaar voor:

- Stijn Veldeman: sukkelde wat met de achillespees, maar zal niet veel van zijn conditie verloren hebben. Is uiteraard, vooral mentaal, niet leuk, maar kan op die manier wel zonder druk naar de wedstrijd gaan.

- Stefaan Veldeman: straalt heel wat zelfvertrouwen uit en gaat er volledig voor. Zal heel goed voor de dag komen, denk ik.

- Peter Vermeulen: de man in vorm naar mijn gevoel. Heeft naast de ervaring (enorm voordeel!) een hele mooie sprong gemaakt (zowel in fietsen als lopen) en ik zie hem persoonlijk een hele mooie wedstrijd doen!!!

Samen met deze mannen vertrekken we op donderdag naar Zürich.

Ik probeer deze week nog wel wat feiten weer te geven.

We gaan wat rusten nu!!!

ciao
t

donderdag 19 juni 2008

Open Water Clubtraining

Dinsdag stond er een massale Open Water Clubtraining op het programma.
In de put van Eke (bij O'Douce) konden we met een grote groep een leuke zwemtraining afwerken, gevolgd door een goede BBQ.

Voor de meeste Ironmanagers is het deze week een taper week, in functie van Brugge of Stein. Het wordt dus zeer druk dit weekend, met niet minder dan 49 atleten, die het beste van zichzelf willen geven!!

CU all there!!

ciao
t

maandag 16 juni 2008

Super tevreden met een 16e plaats!

Afgelopen weekend stond er dus de Half Ironman UK op het programma. Hieronder volgt een verslagje.

Eerst nog even melden dat Peter Vermeulen in Eindhoven een knappe wedstrijd deed en met een 9e plaats toonde dat hij klaar is voor Zürich. Nog 4 weken te gaan...

Voor mezelf was Half Ironman UK na de halve in Niederbronn mijn 2e triatlon waar ik echt goed wou zijn. We (Jurgen en ikzelf) hadden het seizoen zo opgebouwd om in Horst deftig te presteren en dan toe te werken naar Niederbronn en zeker naar UK. Daarna is er dan nog Zürich, die we eerder zien als kennismaking met de Ironman-afstand.

Bon, vrijdag dus vertrokken naar Exmoor. Vrij afgelegen, maar heel mooi, en vooral: geen meter vlak!!

Het zwemmen vond plaats in een meer waar we een soort driehoek moesten zwemmen. De start was in de mist, waardoor er van een startlijn niet echt sprake was. Ik lag relatief vooraan, maar toch een goede 60m achter de profs en dus ook achter een 30 tal age groupers die schuin voor mij lagen. Ik koos de buitenkant en kon relatief vrij zwemmen, maar door de mist lag ik een paar keer wel heel erg naar de buitenkant. Soit, we blijven hier op werken en met een vrij goed gevoel kwam ik als 57e aan wal. Hop, wetsuit uit en we konden beginnen lopen: een klim van een meter of 400 moest ons naar het wisselpark brengen.

Ik sprong op mijn fiets en in de eerst klim (bestond uit 2 delen) reed is soepel naar boven. In de eerste ronde reed ik heel wat atleten voorbij. Van groepjes vorming was er niet echt sprake, gezien het heel wisselend parcours. Na ongeveer 35 km passeerde ik bij Jurgen, die enthousiast riep dat ik 24e lag! Dat was zeker boven de verwachtingen dus wel een leuke opsteker.

Bij het ingaan van de 2e ronde zag ik in de verte een roze stip rijden, waar ik heel traag op dichter kwam. Dit bleek Bella Comerford te zijn, die heel sterk fietste! Op een 20-tal km van de wissel kwam ik bij haar en we reden ongeveer hetzelfde tempo en we reden dan ook samen als 20e en 21e de wissel binnen. Het leek mij verstandig om de laatste kilometers (licht bergop en wind op kop) niet meer te forceren.
Ondertussen hadden we in de 2e ronde zware regenbuien (met zelfs wat hagel) over ons hoofd gekregen, wat het toch vrij pittig maakte. Gelukkig lag de technische afdaling (onder de bomen) vrij droog!.

Eens gewisseld voelde ik dat mijn onderrug wel wat afgezien had van het afwisselend klimmen en aëro liggen. Toch liep ik voorzichtig in op Bella die heel snel gewisseld en gestart was. In een steile afdaling liep ik tot bij haar en liep een km of 2 samen. Ze gebruikte mij als haas en jaagde mij wat op. Maar een paar km verder demarreerde ze stevig en liet ik ze gaan (nogal vroeg vond ik). Ik had eerst de indruk dat ik echt wel traag moest lopen, maar gezien we andere mannen inhaalden viel dit allicht wel mee. Er liep mij nog 1 man voorbij en ik kon er 2 bijhalen. Bella liep ondertussen eerste vrouw en ik liep weer wat in op hoor. Ook Julie Dibens kon ik nog bijhalen en op het einde zag ik dat een Pro niet zo ver voor lag (nogal moeilijk te zien met alle gedubbelden op een parcours van 3 ronden), maar het was niet ver genoeg meer om hem nog in te halen.
Uiteindelijk beëindigde ik de zware loopproef (continu bergop en bergaf, veel op gras) en eindigde overall op een 16e plaats. Mijn tijd was 4u53'02, waar ik zeker tevreden mee ben.
In mijn age group eindigde ik 2e!!

Conclusie is dus dat ik zeker tevreden mag zijn met mijn 3 wedstrijden waar ik goed wou zijn. Ik kan dus met een gerust gevoel naar Zürich vertrekken!

Ik zal wel meer aan mijn lopen (na het fietsen) moeten werken, gezien ik altijd wat kilometers nodig heb om in mijn ritme te komen (zeker na een zwaar fietsnummer). Maar goed, dan is die doelstelling ook weeral duidelijk.

Zo, deze week staat volledig in het teken van de clubwedstrijden in Brugge en Stein volgend weekend.

See you there!

ciao
t